search Audio - ISKCON desire tree
Home / More / ISKCON Vrindavan / English /
play all
2022-01-01 SB 10-14-19 - Panca Gauda Pr ISKCON Vrindavan
20.87 MB · MP3
2022-01-02 SB 10-14-20 - Daivi Shakti Mataji ISKCON Vrindavan
24.38 MB · MP3
2022-01-03 SB 10-14-21 - Mukunda Datta Pr ISKCON Vrindavan
22.86 MB · MP3
2022-01-04 SB 10-14-22 - Sarvabhauma Pr ISKCON Vrindavan
22.98 MB · MP3
2022-01-05 CC Adi Lila 10-85 - Prabodhananda Sarasvati Sw ISKCON Vrindavan
24.66 MB · MP3
2022-01-06 SB 10-14-23 - Panca Gauda Pr ISKCON Vrindavan
21.48 MB · MP3
2022-01-07 SB 10-14-24-25 - Ishwara Pr ISKCON Vrindavan
23.1 MB · MP3
2022-01-08 SB 10-14-26 - Prithu Pr ISKCON Vrindavan
27.27 MB · MP3
2022-01-09 SB 10-14-27 - Sri Hari Pr ISKCON Vrindavan
20.22 MB · MP3
2022-01-10 CC Adi Lila - Bhakti Anugraha Janardana Sw ISKCON Vrindavan
25.5 MB · MP3
2022-01-11 SB 10-14-28 - Sripad Mahaprabhu Pr ISKCON Vrindavan
24.58 MB · MP3
2022-01-12 SB 10-14-29 - Kaustubha Pr ISKCON Vrindavan
18.36 MB · MP3
2022-01-14 SB 10-14-30 - Sarvabhauma Pr ISKCON Vrindavan
26.51 MB · MP3
2022-01-15 SB 10-14-33-34 - Mukunda Datta Pr ISKCON Vrindavan
28.17 MB · MP3
2022-01-16 SB 10-14-35-36 - Shankadhari Pr ISKCON Vrindavan
25.4 MB · MP3
2022-01-17 CC - Introduction - Pancha Gauda Pr ISKCON Vrindavan
31.17 MB · MP3
2022-01-19 SB 10-14-38-39 - Bhakti Anugraha Janardana Sw ISKCON Vrindavan
25.75 MB · MP3
2022-01-20 SB 10-14-40 - Ishwara Pr ISKCON Vrindavan
23.99 MB · MP3
2022-01-21 SB 10-14-41 - Daivi Shakti Mataji ISKCON Vrindavan
24.16 MB · MP3
2022-01-22 SB 10-14-42 - Chakravarti Pr ISKCON Vrindavan
28.29 MB · MP3
2022-01-23 Festivals - Appearance Day of Srila Gopala Bhatta Goswami - Bhakti Ashraya Vaishnav Sw ISKCON Vrindavan
21.39 MB · MP3
2022-01-23 SB 10-14-43-44 - Smara Hari Pr ISKCON Vrindavan
27.42 MB · MP3
2022-01-25 SB 10-14-45 - Sarvabhauma Pr ISKCON Vrindavan
24.79 MB · MP3
2022-01-26 SB 10-14-47 - Sri Hari Pr ISKCON Vrindavan
25.07 MB · MP3
2022-01-27 SB 10-14-48-50 - Madan Mohan Krishna Pr ISKCON Vrindavan
25.46 MB · MP3
2022-01-29 SB 10-14-51 - Panca Gauda Pr ISKCON Vrindavan
23.42 MB · MP3
2022-01-30 SB 10-14-52-53 - Prabodhananda Sarasvati Goswami ISKCON Vrindavan
24.59 MB · MP3
2022-02-01 SB 10-14-54-55 - Kripa Nidhi Pr ISKCON Vrindavan
22.94 MB · MP3
2022-02-02 SB 10-14-56 - Sureshwara Pr ISKCON Vrindavan
22.89 MB · MP3
2022-02-03 SB 10-14-57-58 - Radha Raman Sw ISKCON Vrindavan
23.75 MB · MP3
2022-02-04 SB 10-14-59-60 - Sri Hari Pr ISKCON Vrindavan
25.21 MB · MP3
2022-02-05 Festivals - Vasanta Panchami - Bhakti Anugraha Janardana Sw ISKCON Vrindavan
29.31 MB · MP3
2022-02-06 SB 10-14-61 - Sarvabhauma Pr ISKCON Vrindavan
24.1 MB · MP3
2022-02-08 SB 10-15-01 - Narayani Mataji ISKCON Vrindavan
18.35 MB · MP3
2022-02-09 SB 10-15-02 - Bhakti Vinod Sw ISKCON Vrindavan
20.08 MB · MP3
2022-02-10 SB 10-15-03 - Mukunda Datta Pr ISKCON Vrindavan
27.96 MB · MP3
2022-02-11 SB 10-15-04-05 - Vishvarupa Pr ISKCON Vrindavan
25.15 MB · MP3
2022-02-13 Festivals - Appearance Day of Lord Varahadeva - Daivi Shakti Mataji ISKCON Vrindavan
24.95 MB · MP3
2022-02-16 SB 10-15-08 - Kripa Nidhi Pr ISKCON Vrindavan
28 MB · MP3
2022-02-17 SB 10-15-08 - Vishnunaam Pr ISKCON Vrindavan
27.98 MB · MP3
2022-02-19 SB 10-15-14-17 - Smara Hari Pr ISKCON Vrindavan
24.51 MB · MP3
2022-02-20 SB 10-15-18-19 - Gopal Pr ISKCON Vrindavan
26.83 MB · MP3
2022-02-22 SB 10-15-20-22 - Panca Gauda Pr ISKCON Vrindavan
24.17 MB · MP3
2022-02-23 SB 10-15-23 - Yashomatinandana Pr ISKCON Vrindavan
20.05 MB · MP3
2022-02-24 SB 10-15-25-26 - Bhakti Anugraha Janardana Sw ISKCON Vrindavan
20.53 MB · MP3
2022-02-25 SB 10-15-27 - Mukunda Datta Pr ISKCON Vrindavan
20.65 MB · MP3
2022-02-26 SB 10-15-28-35 - Chandrashekhar Pr ISKCON Vrindavan
23.2 MB · MP3
2022-03-01 SB 10-15-36-39 - Tukaram Pr ISKCON Vrindavan
28.59 MB · MP3
2022-03-02 SB 10-15-40-42 - Kalakanta Pr ISKCON Vrindavan
25.56 MB · MP3
2022-03-03 SB 10-15-43 - Narayani Mataji ISKCON Vrindavan
17.37 MB · MP3
2022-03-04 SB 10-15-44-52 - Bhakti Brihad Bhagavat Sw ISKCON Vrindavan
27.99 MB · MP3
2022-03-05 SB 10-16-01-05 - Vaisesika Pr ISKCON Vrindavan
24.46 MB · MP3
2022-03-06 SB 10-16-06-08 - Akinchana Krishna Pr ISKCON Vrindavan
20.65 MB · MP3
2022-03-08 SB 10-16-08-09 - Akrura Pr ISKCON Vrindavan.
23.32 MB · MP3
2022-03-09 SB 10-16-11 - Gopal Pr ISKCON Vrindavan
26.57 MB · MP3
2022-03-10 SB 10-16-12-16 - Panca Gauda Pr ISKCON Vrindavan
26.26 MB · MP3
2022-03-11 SB 10-16-17-18 - Ishwara Pr ISKCON Vrindavan
21.51 MB · MP3
2022-03-12 SB 10-16-19 - Bhakti Gaurav Narayana Sw ISKCON Vrindavan
20.59 MB · MP3
2022-03-13 SB 10-16-20-22 - Sankarshana Nitai Pr ISKCON Vrindavan
26.3 MB · MP3
2022-03-15 Festivals - Disappearance Day of Madhavendra Puri - Bhakti Brihad Bhagavat Swami ISKCON Vrindavan
22.09 MB · MP3
2022-03-16 SB 10-16-23 - Madhavananda Pr ISKCON Vrindavan
22.2 MB · MP3
2022-03-17 SB 10-16-26 - Shasta Krit Pr ISKCON Vrindavan
22.16 MB · MP3
2022-03-22 SB 10-16-28-30 - Mukunda Datta Pr ISKCON Vrindavan
20.23 MB · MP3
2022-03-24 SB 10-16-32-34 - Mahatama Pr ISKCON Vrindavan
27.96 MB · MP3
2022-03-25 SB 10-16-35 - Pancha Gauda Pr ISKCON Vrindavan
23.08 MB · MP3
2022-03-26 SB 10-16-38 - Tribhuvanath Pr ISKCON Vrindavan
26.25 MB · MP3
2022-03-27 SB 10-16-39-40 - Akincana Krishna Pr ISKCON Vrindavan
20.21 MB · MP3
2022-03-29 SB 10-16-41-44 - Mukunda Datta Pr ISKCON Vrindavan
27.27 MB · MP3
2022-03-30 SB 10-16-45-46 - Bhakti Ashraya Vaishnav Sw ISKCON Vrindavan
24.3 MB · MP3
2022-03-31 SB 10-16-47-49 - Narayani Mataji ISKCON Vrindavan
20.99 MB · MP3
2022-04-01 SB 10-16-50-51 - Daivi Shakti Mataji ISKCON Vrindavan
25.38 MB · MP3
2022-04-02 SB 10-16-52-54 - Smara Hari Pr ISKCON Vrindavan
26.57 MB · MP3
2022-04-03 SB 10-16-55-56 - Pancharatna Pr ISKCON Vrindavan
20 MB · MP3
2022-04-05 SB 10-16-57 - Radha Kanta Pr ISKCON Vrindavan
21.52 MB · MP3
2022-04-07 SB 09-10-03 - Pancha Gauda Pr ISKCON Vrindavan
25.28 MB · MP3
2022-04-07 SB 10-19-01-07 - Akinchana Krishna Pr ISKCON Vrindavan
19.52 MB · MP3
2022-04-08 SB 09-10-11 - Deena Bandhu Pr ISKCON Vrindavan
24.95 MB · MP3
2022-04-12 SB 10-16-59-62 - Srutakirti Pr ISKCON Vrindavan
26.05 MB · MP3
2022-04-14 SB 10-16-63-64 - Bhakti Arjava Priti Vardana Sw ISKCON Vrindavan
25.54 MB · MP3
2022-04-15 SB 10-16-65-67 - Gopal Pr ISKCON Vrindavan
23.25 MB · MP3
2022-04-16 SB 10-17-01-03 - Shyama Hari Pr ISKCON Vrindavan
22.37 MB · MP3
2022-04-17 SB 10-17-04-09 - Daivi Shakti Mataji ISKCON Vrindavan
25.11 MB · MP3
2022-04-18 SB 10-17-11 - Gopal Krishna Goswami ISKCON Vrindavan
20.87 MB · MP3
2022-04-19 SB 10-17-12-20 - Radha Raman Sw ISKCON Vrindavan
24.29 MB · MP3
2022-04-20 SB 10-17-21-22 - Mukunda Datta Pr ISKCON Vrindavan
22.47 MB · MP3
2022-04-22 SB 10-18-01-12 - Deena Bandhu Pr ISKCON Vrindavan
21.02 MB · MP3
2022-04-23 SB 10-18-13-14 - Ishwara Pr ISKCON Vrindavan
23.42 MB · MP3
2022-04-24 SB 10-18-15 - Pancha Gauda Pr ISKCON Vrindavan
24.19 MB · MP3
2022-04-27 SB 10-18-16-17 - Srutakirti Pr ISKCON Vrindavan
20.82 MB · MP3
2022-04-28 SB 10-18-18-19 - Chandrashekar Prabhu ISKCON Vrindavan
21.89 MB · MP3
2022-04-29 SB 10-18-20-21 - Sri Hari Prabhu ISKCON Vrindavan
22.98 MB · MP3
2022-04-30 Festivals - Appearance Day of Sri Gadadhara Pandit - Madhuha Pr ISKCON Vrindavan
24.99 MB · MP3
2022-05-04 SB 10-18-25 - Vedavyasa Priya Sw ISKCON Vrindavan
24.69 MB · MP3
2022-05-05 SB 10-18-27 - Mukunda Datta Pr ISKCON Vrindavan
18.6 MB · MP3
2022-05-06 SB 10-18-28-32 - Shubha Krishna Pr ISKCON Vrindavan
13.93 MB · MP3
2022-05-08 SB 10-19-08-11 - Srutakirti Pr ISKCON Vrindavan
19.91 MB · MP3
2022-05-10 SB 10-19-12-14 - Vishnunaam Pr ISKCON Vrindavan
19.66 MB · MP3
2022-05-14 Festivals - Disappearance Day of Sri Jayananda Prabhu - Deena Bandhu Pr ISKCON Vrindavan
30.51 MB · MP3
2022-05-15 Festivals - Appearance of Lord Narsimhadeva - Bhakti Anugraha Janaradan Sw ISKCON Vrindavan
40.75 MB · MP3
2022-05-16 Festivals - Appearance Day of Radha Ramanji - Radhakanta Prabhu ISKCON Vrindavan
24.34 MB · MP3
2022-05-17 SB 10-20-01-04 - Bhakti Asharaya Vaishanav Swami ISKCON Vrindavan
23.89 MB · MP3
2022-05-18 SB 10-20-05 - Vedavyasa Priya Sw ISKCON Vrindavan
25.54 MB · MP3
2022-05-19 SB 10-13-12-14 - Madhusundar Pr ISKCON Vrindavan
26.08 MB · MP3
2022-05-19 SB 10-20-07 - Bhakti Gaurav Narayana Sw ISKCON Vrindavan
20.42 MB · MP3
2022-05-20 SB 10-20-08 - Radha Raman Sw ISKCON Vrindavan
25.44 MB · MP3
2022-05-21 SB 10-20-09-10 - Mukunda Datta Pr ISKCON Vrindavan
22.72 MB · MP3
2022-05-22 SB 10-20-10 - Radhakant Prabhu ISKCON Vrindavan
24.47 MB · MP3
2022-05-24 SB 10-20-11-12 - Sarvabhauma Prabhu ISKCON Vrindavan
24.94 MB · MP3
2022-05-25 SB 10-20-13 - Narasingha Nitai Prabhu ISKCON Vrindavan
22.63 MB · MP3
2022-05-27 Festivals - Appearance Day of Srila Vrindavana Das Thakur - Madhuha Pr ISKCON Vrindavan
22.13 MB · MP3
2022-05-27 SB 10-20-13-14 - Daivi Shakti Mataji ISKCON Vrindavan
27.62 MB · MP3
2022-05-28 SB 10-20-16-17 - Prabodhananda Sarasvati Sw ISKCON Vrindavan
22.08 MB · MP3
2022-05-29 SB 10-20-18 - Sri Keshav Pr ISKCON Vrindavan
23.98 MB · MP3
2022-05-31 SB 10-20-19 - Ishwara Pr ISKCON Vrindavan
25.71 MB · MP3
2022-06-01 SB 10-20-20 - Radha Raman Sw ISKCON Vrindavan
24.77 MB · MP3
2022-06-02 SB 10-20-21 - Gopal Hari Pr ISKCON Vrindavan
29.94 MB · MP3
2022-06-03 SB 10-20-22 - Devananda Pandit Pr ISKCON Vrindavan
23.05 MB · MP3
2022-06-04 SB 10-20-23-24 - Sri Hari Pr ISKCON Vrindavan
19.87 MB · MP3
2022-06-05 SB 10-20-25-26 - Srutakriti Pr ISKCON Vrindavan
21.74 MB · MP3
2022-06-07 SB 10-20-27-28 - Bhakti Gaurav Narayan Sw ISKCON Vrindavan
20.94 MB · MP3
2022-06-07 SB 10-21-13-14 - Mukunda Datta Pr ISKCON Vrindavan
28.44 MB · MP3
2022-06-08 SB 10-20-29-34 - Vishnunaam Pr ISKCON Vrindavan
24.34 MB · MP3
2022-06-09 SB 10-20-34 - Lokanath Sw ISKCON Vrindavan
45.32 MB · MP3
2022-06-10 SB 10-20-36 - Mukunda Datta Pr ISKCON Vrindavan
21.33 MB · MP3
2022-06-12 SB 10-20-37 - Daivi Shakti Mataji ISKCON Vrindavan
27.5 MB · MP3
2022-06-14 SB 10-20-38 - Radha Raman Sw ISKCON Vrindavan
26.73 MB · MP3
2022-06-15 SB 10-20-39-40 - Akincana Krishna Pr ISKCON Vrindavan
22.63 MB · MP3
2022-06-16 SB 10-20-41 - Radhakant Pr ISKCON Vrindavan
21.94 MB · MP3
2022-06-17 SB 10-20-42-43 - Ishwara Pr ISKCON Vrindavan
23.51 MB · MP3
2022-06-18 SB 10-20-44 - Sri Hari Pr ISKCON Vrindavan
24.45 MB · MP3
2022-06-19 SB 10-20-45-46 - Sureswara Pr ISKCON Vrindavan
25.06 MB · MP3
2022-06-21 SB 10-20-47-48 - Radha Raman Sw ISKCON Vrindavan
22.82 MB · MP3
2022-06-22 SB 10-20-49 - Srutakirti Pr ISKCON Vrindavan
26.37 MB · MP3
2022-06-23 SB 10-21-01-02 - Daivi Shakti Mataji ISKCON Vrindavan
27.01 MB · MP3
2022-06-25 CC Madhya Lila 20-118 - Prana Govinda Pr ISKCON Vrindavan
34.57 MB · MP3
2022-06-25 SB 10-21-03-05 - Keshi Damana Pr ISKCON Vrindavan
26.35 MB · MP3
2022-06-26 SB 10-21-06 - Mukunda Datta Pr ISKCON Vrindavan
23.55 MB · MP3
2022-06-28 SB 10-21-07 - Bhakti Ashraya Vaishnava Sw ISKCON Vrindavan
28.1 MB · MP3
2022-06-29 Festivals - Disappearance Day of Srila Bhakti Vinoda Thakur and Sri Gadadhar Pandit - Dina Bandhu Pr ISKCON Vrindavan
24.23 MB · MP3
2022-06-30 Festivals - Gundicha Marjana Special - Rasa Parayan Pr ISKCON Vrindavan
26.45 MB · MP3
2022-06-30 SB 10-21-08 - Devananda Pandit Pr ISKCON Vrindavan
23.38 MB · MP3
2022-07-01 SB 10-21-09 - Radhakanta Pr ISKCON Vrindavan
25.54 MB · MP3
2022-07-02 SB 10-21-10 - Daivi Shakti Mataji ISKCON Vrindavan
25.02 MB · MP3
2022-07-03 SB 10-21-11 - Bhakti Dhira Damodar Sw ISKCON Vrindavan
19.89 MB · MP3
2022-07-09 SB 10-21-17 - Iswara Pr ISKCON Vrindavan
27.92 MB · MP3
2022-07-12 SB 10-21-18 - Daivi Shakti Mataji ISKCON Vrindavan
26.61 MB · MP3
2022-07-14 SB 10-21-19 - Radhakant Pr ISKCON Vrindavan
24.58 MB · MP3
2022-07-16 SB 10-22-01 - Sureshwara Pr ISKCON Vrindavan
24.61 MB · MP3
2022-07-17 SB 10-22-23 - Balimardan Pr ISKCON Vrindavan
24.78 MB · MP3
2022-07-19 SB 10-22-05 - Krishnanandan Pr ISKCON Vrindavan
27.19 MB · MP3
2022-07-22 Festivals - The Incorporation of ISKCON in New York - Daivi Shakti Mataji ISKCON Vrindavan
29 MB · MP3
2022-07-23 SB 10-22-13 - Basu Ghosh Pr ISKCON Vrindavan
25.71 MB · MP3
2022-07-27 SB 10-22-18 - Keshi Damana Pr ISKCON Vrindavan
30.63 MB · MP3
2022-07-28 SB 10-22-19 - Sri Hari Pr ISKCON Vrindavan
29.11 MB · MP3
2022-07-30 SB 10-22-21-22 - Radhakant Pr ISKCON Vrindavan
28 MB · MP3
2022-08-01 Festivals - Disappearance Day of Sri Raghunandan Thakur - Dina Bandhu Pr ISKCON Vrindavan
26.92 MB · MP3
2022-08-02 SB 10-22-24-25 - Prabodhananda Sarasvati Sw ISKCON Vrindavan
27.94 MB · MP3
2022-08-03 SB 10-22-26 - Mukunda Datta Pr ISKCON Vrindavan
26.66 MB · MP3
2022-08-04 SB 10-22-27 - Sarvabhauma Pr ISKCON Vrindavan
28.11 MB · MP3
2022-08-05 SB 10-22-28 - Krishnananda Pr ISKCON Vrindavan
27.4 MB · MP3
2022-08-06 SB 10-22-29-30 - Radha Raman Sw ISKCON Vrindavan
29.41 MB · MP3
2022-08-07 SB 10-22-33-38 - Panca Gauda Pr ISKCON Vrindavan
26.8 MB · MP3
2022-08-09 Festivals - Disappearance day of Srila Rupa Goswami and Sri Gauridasa Pandit - Mukunda Datta Pr ISKCON Vrindavan
26.92 MB · MP3
2022-08-10 SB 10-23-02-04 - Nava Yogendra Sw ISKCON Vrindavan
31.63 MB · MP3
2022-08-11 SB 10-23-05-06 - Ishwara Pr ISKCON Vrindavan
29.16 MB · MP3
2022-08-12 Festivals - Glorification of Lord Balaram - Dina Bandhu Pr ISKCON Vrindavan
24.22 MB · MP3
2022-08-12 Festivals - Glorification of Lord Balaram - Lokanath Sw ISKCON Vrindavan
35.9 MB · MP3
2022-08-13 Various - Srila Prabhupada Departure for the USA - Daivi Shakti Mataji ISKCON Vrindavan
8.11 MB · MP3
2022-08-14 SB 10-23-07 - Sarvabhauma Pr ISKCON Vrindavan
25.83 MB · MP3
2022-08-16 SB 05-06-16 - Radha Vallabha Pr ISKCON Vrindavan
30.01 MB · MP3
2022-08-17 SB 10-23-09 - Radha Raman Sw ISKCON Vrindavan
28.32 MB · MP3
2022-08-18 SB 10-45-01 - Navadvip Pr ISKCON Vrindavan
38.74 MB · MP3
2022-08-21 SB 10-23-12-14 - Vaiyasaki Pr ISKCON Vrindavan
25.64 MB · MP3
2022-08-24 SB 10-23-15 - Radhakanta Pr ISKCON Vrindavan
30.14 MB · MP3
2022-08-25 SB 10-23-25 - Akrura Pr ISKCON Vrindavan
20.73 MB · MP3
2022-08-27 SB 10-23-27 - Gita Mataji ISKCON Vrindavan
25.92 MB · MP3
2022-08-29 CC Adi Lila 01-72 - Bhakti Anugraha Janardhan Sw ISKCON Vrindavan
31.91 MB · MP3
2022-08-30 SB 10-23-30 - Prabodhananda Sarasvati Sw ISKCON Vrindavan
29.59 MB · MP3
2022-08-31 SB 10-23-31 - Gauranga Pr ISKCON Vrindavan
32.12 MB · MP3
2022-09-01 SB 10-23-33-34 - Bhakti Gaurav Narayan Sw ISKCON Vrindavan
32.84 MB · MP3
2022-09-02 SB 10-23-35 - Bhakti Anugraha Janardhan Sw ISKCON Vrindavan
30.07 MB · MP3
2022-09-03 SB 10-23-36-38 - Dina Bandhu Pr ISKCON Vrindavan
29.15 MB · MP3
2022-09-04 Festivals - Glories of Srimati Radharani - Bhurijana Pr ISKCON Vrindavan
25.61 MB · MP3
2022-09-04 Festivals - Glories of Srimati Radharani - Kadamba Kanana Sw ISKCON Vrindavan
19.33 MB · MP3
2022-09-05 CC Adi Lila 01-622 - Sarvabhauma Pr ISKCON Vrindavan
31.41 MB · MP3
2022-09-05 CC Adi Lila 01-73-74 - Lila Purushottam Pr ISKCON Vrindavan
34.14 MB · MP3
2022-09-06 SB 10-23-39-40 - Mukunda Datta Pr ISKCON Vrindavan
30.22 MB · MP3

Subscribe For Daily Updates:

Watch HARE KRSNA TV on harekrsnatv.com

For Srimad Bhagavatam classes, please visit - srimadbhagavatamclass.com
For Bhagavad Gita classes, please visit - bhagavadgitaclass.com
You can also visit us on - soundcloud.com

This is a FREE website.About 8-9000 devotees visit this site daily. An average of 10,000+ files are downloaded daily. Presently,we have nearly 300,000 audio files on our server. And all these are available for free download.

Our sole objective is to assist devotees in their Krishna consciousness.However, it does require resources for us to do so. Our cost of just maintaining this online library is Rs. 5,00,000 (USD 7500) per year.We earnestly request you make a monetary contribution to this noble cause. 

Please Click Here to Donate or write to vaishnavasevadasa@gmail.com