search Audio - ISKCON desire tree
Home / More / ISKCON Slovenia /
play all
2021-01-01 SB 07-10-09 - Give up Material Desires - Prahladananda Swami ISKCON Slovenia
10.32 MB · MP3
2021-01-01 SB 07-10-09 Slovenski Prevod - Odpovej se materialnim željam - Prahladananda Swami ISKCON Slovenia
10.3 MB · MP3
2021-01-02 SB 07-10-10-11 - Everything in the Material World is the Same - Prahladananda Swami ISKCON Slovenia
14.58 MB · MP3
2021-01-02 SB 07-10-10-11 Slovenski Prevod - Vse v materialnem svetu je isto - Prahladananda Swami ISKCON Slovenia
14.77 MB · MP3
2021-01-03 SB 07-10-12 - Krishna wants us to be more Sincere - Prahladananda Swami ISKCON Slovenia
10.85 MB · MP3
2021-01-03 SB 07-10-12 Slovenski Prevod - Krišna želi da smo vedno bolj iskreni - Prahladananda Swami ISKCON Slovenia
10.36 MB · MP3
2021-01-04 SB 07-10-13 - To Rise above duality of this Material World - Prahladananda Swami ISKCON Slovenia
10.46 MB · MP3
2021-01-04 SB 07-10-13 Slovenski Prevod - Dvignimo se nad dvojnost materialnega sveta - Prahladananda Swami ISKCON Slovenia
10.67 MB · MP3
2021-01-05 SB 07-10-14 - Our Senses - Prahladananda Swami ISKCON Slovenia
13.62 MB · MP3
2021-01-05 SB 07-10-14 Slovenski Prevod - Naši čuti - Prahladananda Swami ISKCON Slovenia
13.98 MB · MP3
2021-01-06 SB 07-10-15-23 - Everyone has their Leader - Prahladananda Swami ISKCON Slovenia
10.05 MB · MP3
2021-01-06 SB 07-10-15-23 Slovenski Prevod - Vsak ima svojega vodjo - Prahladananda Swami ISKCON Slovenia
10.02 MB · MP3
2021-01-07 SB 07-10-24 - Material Life is imitation of Krishna - Prahladananda Swami ISKCON Slovenia
14.7 MB · MP3
2021-01-07 SB 07-10-24 Slovenski Prevod - Materialno življenje je imitacija Krišne - Prahladananda Swami ISKCON Slovenia
14.91 MB · MP3
2021-01-08 SB 07-10-25-29 - We don't need to pray to the Lord to prolong our Life - Prahladananda Swami ISKCON Slovenia
8.1 MB · MP3
2021-01-08 SB 07-10-25-29 Slovenski Prevod - Ni nam treba moliti h Gospodu da nam podaljša življenje - Prahladananda Swami ISKCON Slovenia
8.25 MB · MP3
2021-01-09 SB 07-10-30-38 - Being a Demon is not Auspicious - Prahladananda Swami ISKCON Slovenia
12.98 MB · MP3
2021-01-09 SB 07-10-30-38 Slovenski Prevod - Biti demon ni ugodno - Prahladananda Swami ISKCON Slovenia
12.69 MB · MP3
2021-01-10 SB 07-10-39 - Our Goal is to attain Love to Krishna - Prahladananda Swami ISKCON Slovenia
15.79 MB · MP3
2021-01-10 SB 07-10-39 Slovenski Prevod - Naš cilj je razviti ljubezen do Krišne - Prahladananda Swami ISKCON Slovenia
16.04 MB · MP3
2021-01-10 Various Slovenian - Da bo Novo leto zares novo - Ananta Pr ISKCON Slovenia
27.21 MB · MP3
2021-01-11 SB 07-10-40 - Servant of All not Master of a Few - Prahladananda Swami ISKCON Slovenia
11.3 MB · MP3
2021-01-11 SB 07-10-40 Slovenski Prevod - Sluga vseh ne gospodar nekaterih - Prahladananda Swami ISKCON Slovenia
11.43 MB · MP3
2021-01-12 SB 07-10-41-42 - Hearing about Avatars is most pious - Prahladananda Swami ISKCON Slovenia
9.95 MB · MP3
2021-01-12 SB 07-10-41-42 Slovenski Prevod - Poslušanje o Avatarih je najbolj pobožno - Prahladananda Swami ISKCON Slovenia
10.18 MB · MP3
2021-01-13 SB 07-10-43-44 - Material happiness is nonsense - Prahladananda Swami ISKCON Slovenia
13.71 MB · MP3
2021-01-13 SB 07-10-43-44 Slovenski Prevod - Materialna sreča je nesmiselna - Prahladananda Swami ISKCON Slovenia
13.71 MB · MP3
2021-01-14 SB 07-10-45 - Tiny Crow - Prahladananda Swami ISKCON Slovenia
13.91 MB · MP3
2021-01-14 SB 07-10-45 Slovenski Prevod - Mala Vrana - Prahladananda Swami ISKCON Slovenia
13.98 MB · MP3
2021-01-15 SB 07-10-46-48 - Miracle means making Hipies to Happies - Prahladananda Swami ISKCON Slovenia
11.95 MB · MP3
2021-01-15 SB 07-10-46-48 Slovenski Prevod - Čudež je napraviti srečneže iz nesrečnežev - Prahladananda Swami ISKCON Slovenia
11.98 MB · MP3
2021-01-16 SB 07-10-49 - Every one in the Material World is a Pretender - Prahladananda Swami ISKCON Slovenia
10.8 MB · MP3
2021-01-16 SB 07-10-49 Slovenski Prevod - Vsi v materialnem svetu se pretvarjajo - Prahladananda Swami ISKCON Slovenia
13.43 MB · MP3
2021-01-17 SB 07-10-50 - Krishna can be known only by Pure Devotional Service - Prahladananda Swami ISKCON Slovenia
11.59 MB · MP3
2021-01-17 SB 07-10-50 Slovenski Prevod - Krišno lahko spoznamo samo s čistim vdanim služenjem - Prahladananda Swami ISKCON Slovenia
11.5 MB · MP3
2021-01-18 SB 07-10-51-70 - Siva is the Greatest of Devotees - Prahladananda Swami ISKCON Slovenia
10.2 MB · MP3
2021-01-18 SB 07-10-51-70 Slovenski Prevod - Šiva je največji bhakta - Prahladananda Swami ISKCON Slovenia
10.21 MB · MP3
2021-01-19 SB 07-11-01-02 - Sankirtan is Varnasrama in this Age - Prahladananda Swami ISKCON Slovenia
14.44 MB · MP3
2021-01-19 SB 07-11-01-02 Slovenski Prevod - Sankirtan je varnasrama v tej dobi - Prahladananda Swami ISKCON Slovenia
15.77 MB · MP3
2021-01-20 SB 07-11-03-04 - Follow Parampara - Prahladananda Swami ISKCON Slovenia
13.28 MB · MP3
2021-01-20 SB 07-11-03-04 Slovenski Prevod - Sledi Parampara - Prahladananda Swami ISKCON Slovenia
13.55 MB · MP3
2021-01-21 SB 07-11-05-07 - Completely Wasted Time - Prahladananda Swami ISKCON Slovenia
12.97 MB · MP3
2021-01-21 SB 07-11-05-07 Slovenski Prevod - Popolnoma zapravljen čas - Prahladananda Swami ISKCON Slovenia
13.32 MB · MP3
2021-01-22 SB 07-11-08-12 - 30 Qualities of Civilized People - Prahladananda Swami ISKCON Slovenia
14.93 MB · MP3
2021-01-22 SB 07-11-08-12 Slovenski Prevod - 30 kvalitet civiliziranega človeka - Prahladananda Swami ISKCON Slovenia
15.03 MB · MP3
2021-01-23 SB 07-11-13 - Without 30 qualities of human being we are just two legged animals - Prahladananda Swami ISKCON Slovenia
15.59 MB · MP3
2021-01-23 SB 07-11-13 Slovenski Prevod - Brez 30-ih človeških kvalitet smo samo dvonoge živali - Prahladananda Swami ISKCON Slovenia
15.58 MB · MP3
2021-01-24 SB 07-11-14 - Pay Attention Please - Prahladananda Swami ISKCON Slovenia
10.49 MB · MP3
2021-01-24 SB 07-11-14 Slovenski Prevod - Bodite pozorni prosim - Prahladananda Swami ISKCON Slovenia
10.62 MB · MP3
2021-01-24 Various Slovenski Prevod - SF lekcija-Moč duhovnega druženja - Candramauli Swami ISKCON Slovenia
28.52 MB · MP3
2021-01-25 SB 07-11-15-17 - Krishna Consciousness is the only way to make Progress - Prahladananda Swami ISKCON Slovenia
12.94 MB · MP3
2021-01-25 SB 07-11-15-17 Slovenski Prevod - Zavest Krišne je edina možnost za napredek - Prahladananda Swami ISKCON Slovenia
12.94 MB · MP3
2021-01-26 SB 07-01-18-21 - Not just a Head - Prahladananda Swami ISKCON Slovenia
12.9 MB · MP3
2021-01-26 SB 07-01-18-21 Slovenski Prevod - Samo glava ni dovolj - Prahladananda Swami ISKCON Slovenia
13.03 MB · MP3
2021-01-27 SB 07-11-22-24 - A Good Servant is hard to Find - Prahladananda Swami ISKCON Slovenia
11.36 MB · MP3
2021-01-27 SB 07-11-22-24 Slovenski Prevod - Težko je najti dobrega služabnika - Prahladananda Swami ISKCON Slovenia
11.64 MB · MP3
2021-01-29 SB 07-11-25 - Everyone is a Servant - Prahladananda Swami ISKCON Slovenia
11.91 MB · MP3
2021-01-29 SB 07-11-25 Slovenski Prevod - Vsi smo služabniki - Prahladananda Swami ISKCON Slovenia
12.1 MB · MP3
2021-01-30 SB 07-11-26-28 - The only thing they truly renounce is Krishna Consciousness - Prahladananda Swami ISKCON Slovenia
19.25 MB · MP3
2021-01-31 SB 07-11-30-31 Slovenski Prevod - Poskusimo vzdigniti družbo - Prahladananda Swami ISKCON Slovenia
13.54 MB · MP3
2021-01-31 Various Slovenian - Prijateljstvo z bhaktami - ključ do naše stabilnosti - Prema Manjari Mataji ISKCON Slovenia
27.09 MB · MP3
2021-01-31 Various Slovenski Prevod - SF lekcija-Prijateljstvo z bhaktami ključ do naše stabilnosti - Prema Manjari Mataji ISKCON Slovenia
27.09 MB · MP3
2021-02-01 SB 07-11-32-34 - Material Desires burn us Out - Prahladananda Swami ISKCON Slovenia
15.19 MB · MP3
2021-02-01 SB 07-11-32-34 Slovenski prevod - Materialne želje nas skurijo - Prahladananda Swami ISKCON Slovenia
15.36 MB · MP3
2021-02-02 SB 07-11-35 - Kicking me like a Can - Prahladananda Swami ISKCON Slovenia
13.88 MB · MP3
2021-02-02 SB 07-11-35 Slovenski Prevod - Brcajo me kot konzervo - Prahladananda Swami ISKCON Slovenia
13.81 MB · MP3
2021-02-03 SB 07-12-01-07 - Submissive - Prahladananda Swami ISKCON Slovenia
15.92 MB · MP3
2021-02-03 SB 07-12-01-07 Slovenski Prevod - Ponižen - Prahladananda Swami ISKCON Slovenia
15.61 MB · MP3
2021-02-04 SB 07-12-08 - It is just the Opposite - Prahladananda Swami ISKCON Slovenia
15.6 MB · MP3
2021-02-04 SB 07-12-08 Slovenski Prevod - V resnici je ravno nasprotno - Prahladananda Swami ISKCON Slovenia
15.36 MB · MP3
2021-02-05 SB 07-12-10 - Video games are not Reality - Prahladananda Swami ISKCON Slovenia
14.55 MB · MP3
2021-02-05 SB 07-12-10 Slovenski Prevod - Video igrice niso realnost - Prahladananda Swami ISKCON Slovenia
14.86 MB · MP3
2021-02-06 SB 07-12-11 - Sex is for Procreation not Recreation - Prahladananda Swami ISKCON Slovenia
16.49 MB · MP3
2021-02-06 SB 07-12-11 Slovenski Prevod - Seks je namenjen razmnoževanju in ne rekreaciji - Prahladananda Swami ISKCON Slovenia
16.4 MB · MP3
2021-02-07 SB 07-12-12-14 - The goal of every ashram is to focus the mind on Krishna - Prahladananda Swami ISKCON Slovenia
15.69 MB · MP3
2021-02-07 SB 07-12-12-14 Slovenski Prevod - Namen vsakega ašrama je osredotočiti um na Krišno - Prahladananda Swami ISKCON Slovenia
15.7 MB · MP3
2021-02-07 Various Slovenski Prevod - SF lekcija-Ljubezen je najmočnejše zdravilo - Mangala Candrika Mataji ISKCON Slovenia
23.96 MB · MP3
2021-02-08 SB 07-12-15 - Developing Devotion - Prahladananda Swami ISKCON Slovenia
14.17 MB · MP3
2021-02-08 SB 07-12-15 - Slovenski Prevod - Razvijanje devocije - Prahladananda Swami ISKCON Slovenia
14.11 MB · MP3
2021-02-10 SB 07-12-16-31 - Thanks God for Mahamantra - Prahladananda Swami ISKCON Slovenia
11.54 MB · MP3
2021-02-10 SB 07-12-16-31 Slovenski Prevod - Hvala Bogu za maha mantro - Prahladananda Swami ISKCON Slovenia
11.55 MB · MP3
2021-02-11 SB 07-13-01-05 - Spiritual Training - Prahladananda Swami ISKCON Slovenia
16.58 MB · MP3
2021-02-11 SB 07-13-01-05 Slovenski Prevod - Duhovno usposabljanje - Prahladananda Swami ISKCON Slovenia
16.32 MB · MP3
2021-02-12 SB 07-13-06 - Eternal time kills everythihg material - Prahladananda Swami ISKCON Slovenia
10.62 MB · MP3
2021-02-12 SB 07-13-06 Slovenski Prevod - Večni čas ubija vse materialno - Prahladananda Swami ISKCON Slovenia
10.81 MB · MP3
2021-02-13 SB 07-13-07 - Krishna destroyes lust anger and greed - Prahladananda Swami ISKCON Slovenia
13.12 MB · MP3
2021-02-13 SB 07-13-07 Slovenski Prevod - Krišna uniči poželenje pohlep in jezo - Prahladananda Swami ISKCON Slovenia
13.17 MB · MP3
2021-02-14 SB 07-13-08 - Temple are not meant for sleeping and eating - Prahladananda Swami ISKCON Slovenia
13.52 MB · MP3
2021-02-14 SB 07-13-08 Slovenski Prevod - Tempelj ni prostor za spanje in jedenje - Prahladananda Swami ISKCON Slovenia
13.44 MB · MP3
2021-02-16 SB 07-13-09 - Don't be an Imitator - Prahladananda Swami ISKCON Slovenia
12.98 MB · MP3
2021-02-16 SB 07-13-09 Slovenski Prevod - Ne bodi posnemovalec - Prahladananda Swami ISKCON Slovenia
12.15 MB · MP3
2021-02-17 SB 07-13-10 - Dasa Dasa anu Dasa - Prahladananda Swami ISKCON Slovenia
14.26 MB · MP3
2021-02-17 SB 07-13-10 Slovenski Prevod - Dasa dasa anu dasa - Prahladananda Swami ISKCON Slovenia
14.13 MB · MP3
2021-02-18 BG 09-24 - Krishna the Supreme Enjoyer - Prahladananda Swami ISKCON Slovenia
11.26 MB · MP3
2021-02-18 BG 09-24 Slovenski Prevod - Krišna Vrhovni uživalec - Prahladananda Swami ISKCON Slovenia
11.25 MB · MP3
2021-02-19 SB 01-09-26 - Bhisma's glorious life - Candramauli Swami ISKCON Slovenia
23.5 MB · MP3
2021-02-19 SB 01-09-26 Slovenski Prevod - Bišmovo slavno življenje - Candramauli Swami ISKCON Slovenia
22.98 MB · MP3
2021-02-19 SB 07-13-11-23 - The Perfection of Piton - Prahladananda Swami ISKCON Slovenia
23.51 MB · MP3
2021-02-19 SB 07-13-11-23 Slovenski Prevod - Popolnost pitona - Prahladananda Swami ISKCON Slovenia
11.95 MB · MP3
2021-02-20 SB 07-13-24 - Free slaves - Prahladananda Swami ISKCON Slovenia
15.04 MB · MP3
2021-02-20 SB 07-13-24 Slovenski Prevod - Svobodni sužnji - Prahladananda Swami ISKCON Slovenia
15.32 MB · MP3
2021-02-21 SB 07-13-25 - Ilusion of Material World - Prahladananda Swami ISKCON Slovenia
16.97 MB · MP3
2021-02-21 SB 07-13-25 Slovenski Prevod - Iluzija materialnega sveta - Prahladananda Swami ISKCON Slovenia
17.04 MB · MP3
2021-02-23 SB 07-13-26 - Don't Stop Regulate - Prahladananda Swami ISKCON Slovenia
11.03 MB · MP3
2021-02-23 SB 07-13-26 Slovenski Prevod - Ne prenehajte ampak regulirajte - Prahladananda Swami ISKCON Slovenia
10.99 MB · MP3
2021-02-24 BG 09-25 - By worshipping you get next destination - Prahladananda Swami ISKCON Slovenia
15.33 MB · MP3
2021-02-24 BG 09-25 Slovenski Prevod - Kogar obožuješ tja greš - Prahladananda Swami ISKCON Slovenia
15.34 MB · MP3
2021-02-24 SB 03-13-31 - Appearance Day of Lord Varahadev - Candramauli Swami ISKCON Slovenia
17.59 MB · MP3
2021-02-24 SB 03-13-31 Slovenski Prevod - Pojavitev Gospoda Varahadeve - Candramauli Swami ISKCON Slovenia
17.29 MB · MP3
2021-02-25 CC Adi Lila 05-01 - Most merciful lord Nityananda - Prahladananda Swami ISKCON Slovenia
18.03 MB · MP3
2021-02-25 CC Adi Lila 05-01 Slovenski Prevod - Najmilostlivejši gospod Nityananda - Prahladananda Swami ISKCON Slovenia
18.35 MB · MP3
2021-02-25 Festivals - Appearance Day of Lord Nityananda - Candramauli Swami ISKCON Slovenia
28.6 MB · MP3
2021-02-25 Festivals Slovenski Prevod - Pojavitev Gospoda Nityanande - Candramauli Swami ISKCON Slovenia
26.84 MB · MP3
2021-02-26 BG 09-25 - Različni procesi - Gadadhara Pandita Pr ISKCON Slovenia
11.47 MB · MP3
2021-02-26 SB 07-13-27 - Duhovno zadovoljstvo je resnični položaj živega bitja - Govinda Datta Pr ISKCON Slovenia
17.94 MB · MP3
2021-02-28 Various - SF Lecture-The death of our loved ones - Tirthakara Pr ISKCON Slovenia
22.01 MB · MP3
2021-03-01 SB 07-13-28 - Be Careful - Prahladananda Swami ISKCON Slovenia
15.13 MB · MP3
2021-03-01 SB 07-13-28 Slovenski Prevod - Bodi pozoren - Prahladananda Swami ISKCON Slovenia
15.13 MB · MP3
2021-03-02 SB 07-13-29 - An ignorant person seeks happiness outside of himself - Prahladananda Swami ISKCON Slovenia
11.55 MB · MP3
2021-03-02 SB 07-13-29 Slovenski Prevod - Nevedna oseba išče srečo zunaj sebe - Prahladananda Swami ISKCON Slovenia
11.7 MB · MP3
2021-03-03 Festivals - Appearance Day of Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur - Candramauli Swami ISKCON Slovenia
20.78 MB · MP3
2021-03-03 SB 07-13-30 - Go beyond piety - Prahladananda Swami ISKCON Slovenia
13.06 MB · MP3
2021-03-03 SB 07-13-30 Slovenski Prevod - Onkraj pobožnosti - Prahladananda Swami ISKCON Slovenia
13.06 MB · MP3
2021-03-03 Various Slovenski Prevod - Pojavitev Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakurja - Candramauli Swami ISKCON Slovenia
20.8 MB · MP3
2021-03-04 BG 09-26 - What Krishna likes - Candramauli Swami ISKCON Slovenia
23.79 MB · MP3
2021-03-04 BG 09-26 Slovenski Prevod - Kaj želi Krišna - Candramauli Swami ISKCON Slovenia
23.6 MB · MP3
2021-03-04 SB 07-13-31 - Are accidents happening by accident - Prahladananda Swami ISKCON Slovenia
13.45 MB · MP3
2021-03-04 SB 07-13-31 Slovenski Prevod - Se je naklučje zgodilo po naklučju - Prahladananda Swami ISKCON Slovenia
13.68 MB · MP3
2021-03-05 BG 09-27 - Everything belongs to Krishna - Candramauli Swami ISKCON Slovenia
22.37 MB · MP3
2021-03-05 BG 09-27 Slovenski Prevod - Vse pripada Krišni - Candramauli Swami ISKCON Slovenia
21.23 MB · MP3
2021-03-05 SB 07-13-32 - Modrec prakticira piton jogo - Devendra Gopal Pr ISKCON Slovenia
13.4 MB · MP3
2021-03-07 SB 07-13-33 - Money is not sweet if you do not spend it on Krishna - Candramauli Swami ISKCON Slovenia
23.4 MB · MP3
2021-03-07 SB 07-13-33 Slovenski Prevod - Denar ni sladek če ga ne zapraviš za Krišno - Candramauli Swami ISKCON Slovenia
20.36 MB · MP3
2021-03-07 Various - SF Lecture-Cover up the Avatar - Sacinandana Swami ISKCON Slovenia
40.1 MB · MP3
2021-03-09 SB 07-13-34 - Vedic Culture vs Modern Ccivilization - Prahladananda Swami ISKCON Slovenia
16.43 MB · MP3
2021-03-09 SB 07-13-34 Slovenski Prevod - Vedska kultura vs sodobna civilizacija - Prahladananda Swami ISKCON Slovenia
17.42 MB · MP3
2021-03-10 SB 07-13-35 - Dog Society - Prahladananda Swami ISKCON Slovenia
14.21 MB · MP3
2021-03-10 SB 07-13-35 Slovenski Prevod - Pasja družba - Prahladananda Swami ISKCON Slovenia
14.5 MB · MP3
2021-03-10 Various - Isvara Puri and Lord Caitanya - Candramauli Swami ISKCON Slovenia
24.35 MB · MP3
2021-03-10 Various Slovenski Prevod - Išvara Pur in Gospod Caitanya - Candramauli Swami ISKCON Slovenia
24.35 MB · MP3
2021-03-11 CC Madhya 12-135 Slovenski Prevod - Čiščenje naših src - Candramauli Swami ISKCON Slovenia
24.39 MB · MP3
2021-03-11 CC Madhya Lila 12-135 - Cleansing our Hearts - Candramauli Swami ISKCON Slovenia
24.36 MB · MP3
2021-03-11 Various - My association with Srila Prabhupada - Brahmatirta Pr ISKCON Slovenia
29.8 MB · MP3
2021-03-12 SB 07-13-37 - Bumblebee and Piton - Prahladananda Swami ISKCON Slovenia
16.11 MB · MP3
2021-03-12 SB 12-13-16 - Shiva Ratri festival - Candramauli Swami ISKCON Slovenia
27.08 MB · MP3
2021-03-12 SB 12-13-16 Slovenski Prevod - Shiva Ratri Festival - Candramauli Swami ISKCON Slovenia
25.44 MB · MP3
2021-03-14 SB 07-13-38-40 - Real Advancement means advancement in Krishna Consciousness - Candramauli Swami ISKCON Slovenia
15.93 MB · MP3
2021-03-14 SB 07-13-38-40 Slovenski Prevod - Pravi napredek je napredek v zavesti Krišne - Candramauli Swami ISKCON Slovenia
15.1 MB · MP3
2021-03-14 Various - SF lekcija-5 životnih izbira - Vinata Mataji ISKCON Slovenia
24.55 MB · MP3
2021-03-16 SB 07-13-41-42 - Process of Advancement - Prahladananda Swami ISKCON Slovenia
15.07 MB · MP3
2021-03-16 SB 07-13-41-42 Slovenski Prevod - Proces napredka - Prahladananda Swami ISKCON Slovenia
15.09 MB · MP3
2021-03-17 SB 07-13-43 - Without love to Krishna there is no love to others - Prahladananda Swami ISKCON Slovenia
13.34 MB · MP3
2021-03-17 SB 07-13-43 Slovenski Prevod - Brez ljubezni do Krišne ni ljubezni do drugih in sebe - Prahladananda Swami ISKCON Slovenia
13.43 MB · MP3
2021-03-18 BG 09-29 - You are awarded acording to your surrender - Candramauli Swami ISKCON Slovenia
24.85 MB · MP3
2021-03-18 BG 09-29 Slovenski Prevod - Kakor se predaš tako si nagrajen - Candramauli Swami ISKCON Slovenia
24.94 MB · MP3
2021-03-18 SB 07-13-44 - How to be enthusiastic in Krishna consciousness - Prahladananda Swami ISKCON Slovenia
15.35 MB · MP3
2021-03-19 BG 09-30 - Seing a fallen devoti still as a saint is saintly - Candramauli Swami ISKCON Slovenia
18.91 MB · MP3
2021-03-19 BG 09-30 Slovenski Prevod - Videti padlega bhakto še vedno kot svetega je svetniško - Candramauli Swami ISKCON Slovenia
18.74 MB · MP3
2021-03-19 SB 07-13-44 - How to understand all prevailing Krishna - Prahladananda Swami ISKCON Slovenia
14.07 MB · MP3
2021-03-19 SB 07-13-44 Slovenski Prevod - Kako razumeti vseobsegajočega Krišno - Prahladananda Swami ISKCON Slovenia
14.46 MB · MP3
2021-03-21 SB 07-13-45 - True Science is the Science of Self-Realisation - Candramauli Swami ISKCON Slovenia
13.94 MB · MP3
2021-03-21 SB 07-13-45 Slovenski Prevod - Edina verodostojna znanost je znanost o samospoznanju - Candramauli Swami ISKCON Slovenia
13.71 MB · MP3
2021-03-21 Various - SF lecture-Sri Caitanya and his message to the Slovenes - Kripamoya Pr ISKCON Slovenia
37.73 MB · MP3
2021-03-23 BG 09-31 - Parties at Srivas Thakur - Candramauli Swami ISKCON Slovenia
25.45 MB · MP3
2021-03-23 BG 09-31 Slovenski Prevod - Zabave pri Srivas Thakurju - Candramauli Swami ISKCON Slovenia
25.5 MB · MP3
2021-03-23 SB 07-13-46 - Being a Paramahamsa - Prahladananda Swami ISKCON Slovenia
12.24 MB · MP3
2021-03-24 CC Adi Lila 04-36-41 - Glories of Caitanya Mahaprabhu - Candramauli Swami ISKCON Slovenia
25.36 MB · MP3
2021-03-24 CC Adi Lila 04-36-41 Slovenski Prevod - Slave Chaitanya Mahaprabhuja - Candramauli Swami ISKCON Slovenia
25 MB · MP3
2021-03-24 SB 07-14-01 - How to satisfy the senses in Grihastha Ashram - Prahladananda Swami ISKCON Slovenia
16.54 MB · MP3
2021-03-24 SB 07-14-01 Slovenski Prevod - Kako zadovoljevati čute v Grihasta ašramu - Prahladananda Swami ISKCON Slovenia
13.71 MB · MP3
2021-03-25 Festivals - Appearance Day of Madhavendra Puri - Candramauli Swami ISKCON Slovenia
21.26 MB · MP3
2021-03-25 SB 07-14-02 Croatian translation - Izazovi grihasta ašrama - Vrsabha Pr ISKCON Slovenia
22.48 MB · MP3
2021-03-26 SB 07-14-03-04 - False Humility - Prahladananda Swami ISKCON Slovenia
17.23 MB · MP3
2021-03-26 SB 07-14-03-04 Slovenski Prevod - Lažna ponižnost - Prahladananda Swami ISKCON Slovenia
17.1 MB · MP3
2021-03-26 Various - Lord Chaitanya - Candramauli Swami ISKCON Slovenia
26.01 MB · MP3
2021-03-26 Various Slovenski Prevod - Gospod Chaitanya - Candramauli Swami ISKCON Slovenia
26.16 MB · MP3
2021-03-27 SB 07-14-05 - Modern Society forgetfullness of God - Prahladananda Swami ISKCON Slovenia
14.86 MB · MP3
2021-03-27 SB 07-14-05 Slovenski Prevod - Moderna družba pozabljivost na Boga - Prahladananda Swami ISKCON Slovenia
14.86 MB · MP3
2021-03-28 SB 07-09-38 - Gaura Purnima - Candramauli Swami ISKCON Slovenia
12.45 MB · MP3
2021-03-28 SB 07-09-38 Slovenski Prevod - Gaura Purnima - Candramauli Swami ISKCON Slovenia
28.94 MB · MP3
2021-03-28 Various - Hladini Shakti Srimati Radharani - Prahladananda Swami ISKCON Slovenia
9.33 MB · MP3
2021-03-28 Various Slovenski Prevod - Hladini Shakti Srimati Radharani - Prahladananda Swami ISKCON Slovenia
9.35 MB · MP3
2021-03-30 SB 07-14-06-07 - We don't need Krishna we've got science - Prahladananda Swami ISKCON Slovenia
13.86 MB · MP3
2021-03-30 SB 07-14-06-07 Slovenski Prevod - Ne potrebujemo Krišne, imamo znanost - Prahladananda Swami ISKCON Slovenia
13.94 MB · MP3
2021-03-31 SB 07-13-08 - The World of Thieves - Prahladananda Swami ISKCON Slovenia
13.32 MB · MP3
2021-03-31 SB 07-14-08 Slovenski Prevod - Svet tatov - Prahladananda Swami ISKCON Slovenia
13.73 MB · MP3
2021-04-01 BG 09-31 Croatian - Krišna je jako milostljiv - Vrisabha Pr ISKCON Slovenia
27.56 MB · MP3
2021-04-01 SB 07-14-09 - Devotee sees all living entitys as his sons - Prahladananda Swami ISKCON Slovenia
12.8 MB · MP3
2021-04-01 SB 07-14-09 Slovenski Prevod - Bhakta vidi vsa živa bitja kot svoje sinove - Prahladananda Swami ISKCON Slovenia
12.93 MB · MP3
2021-04-02 BG 09-32 - They all have the same opportunities for dedicated service - Prahladananda Swami ISKCON Slovenia
13.75 MB · MP3
2021-04-02 BG 09-32 Slovenski Prevod - Vsi imajo enake možnosti za predano služenje - Prahladananda Swami ISKCON Slovenia
13.73 MB · MP3
2021-04-02 SB 07-14-10 Slovenian - Odvisni smo od Gospodove milosti - Govinda Datta Pr ISKCON Slovenia
15.88 MB · MP3
2021-04-03 SB 07-14-11 - Bow down I am the King - Prahladananda Swami ISKCON Slovenia
12.88 MB · MP3
2021-04-03 SB 07-14-11 Slovenski Prevod - Priklonite se mi, jaz sem Kralj - Prahladananda Swami ISKCON Slovenia
12.83 MB · MP3
2021-04-03 Various Croatian - Video projekcija-Duhovni put u Bangladeš - Vrisabha Pr ISKCON Slovenia
46.3 MB · MP3
2021-04-04 BG 09-33 - How can a dead mater suddenly become alive - Prahladananda Swami ISKCON Slovenia
13.73 MB · MP3
2021-04-04 BG 09-33 Slovenski Prevod - Kako lahko neživa stvar kar na lepem oživi - Prahladananda Swami ISKCON Slovenia
13.71 MB · MP3
2021-04-04 CC Adi Lila 10-01 - Appearance of Srivas Thakur - Candramauli Swami ISKCON Slovenia
23.67 MB · MP3
2021-04-04 CC Adi Lila 10-01 Slovenski Prevod - Pojavitev Srivas Thakurja - Candramauli Swami ISKCON Slovenia
22.98 MB · MP3
2021-04-04 Various - SF lecture-You are responsible for a good or bad marriage - Mahatma Pr ISKCON Slovenia
31.76 MB · MP3
2021-04-05 Various Croatian - Video projekcija-Duhovni put u Bangladeš 2 - Vrisabha Pr ISKCON Slovenia
37.56 MB · MP3
2021-04-06 BG 09-34 - This verse is the essence of Krishna consciousness - Candramauli Swami ISKCON Slovenia
25.71 MB · MP3
2021-04-06 BG 09-34 Slovenski Prevod - Ta verz je esenca zavesti Krišne - Candramauli Swami ISKCON Slovenia
25.7 MB · MP3
2021-04-06 SB 07-14-12 - We all think that we are Kings - Prahladananda Swami ISKCON Slovenia
14.27 MB · MP3
2021-04-06 SB 07-14-12 Slovenski Prevod - Vsi mislimo da smo Kralji - Prahladananda Swami ISKCON Slovenia
14.28 MB · MP3
2021-04-07 SB 07-14-13 Slovenski Prevod - Privlačnost telesu - Prahladananda Swami ISKCON Slovenia
10.83 MB · MP3
2021-04-07 Various Slovenian - Videoprojekcija-Potovanje v Mayapur - Gadadhara Pandit Pr ISKCON Slovenia
34.98 MB · MP3
2021-04-08 BG 10-01 - Most important things are hearing chanting and remembering Krishna - Candramauli Swami ISKCON Slovenia
21.94 MB · MP3
2021-04-08 BG 10-01 Slovenski Prevod - Najpomembnejše je poslušati govoriti in se spominjati Krišne - Candramauli Swami ISKCON Slovenia
21.86 MB · MP3
2021-04-08 SB 07-14-15-17 - The wise are engaged - Prahladananda Swami ISKCON Slovenia
13.46 MB · MP3
2021-04-08 SB 07-14-15-17 Slovenski Prevod - Modri ​​so zaročeni - Prahladananda Swami ISKCON Slovenia
13.67 MB · MP3
2021-04-09 SB 07-14-18-23 - Auspicious and Inauspicious time - Prahladananda Swami ISKCON Slovenia
15.08 MB · MP3
2021-04-09 SB 07-14-18-23 Slovenski Prevod - Ugoden in neugoden čas - Prahladananda Swami ISKCON Slovenia
15.06 MB · MP3
2021-04-10 SB 07-14-24 Sovenski Prevod - Ugodno ali neugodno, to je vprašanje - Prahladananda Swami ISKCON Slovenia
12.7 MB · MP3
2021-04-11 SB 07-14-29 - Vaikuntha in Material World - Candramauli Swami ISKCON Slovenia
14.21 MB · MP3
2021-04-11 SB 07-14-29 Slovenski Prevod - Vaikunta v materialnem svetu - Candramauli Swami ISKCON Slovenia
14.2 MB · MP3
2021-04-11 Various - My Association with Srila Prabhupada - Brahmatirta Pr ISKCON Slovenia
29.79 MB · MP3
2021-04-12 SB 07-14-30-33 - Who is Mad - Prahladananda Swami ISKCON Slovenia
10.08 MB · MP3
2021-04-12 SB 07-14-30-33 Slovenski Prevod - Kdo je nor - Prahladananda Swami ISKCON Slovenia
10.06 MB · MP3
2021-04-13 SB 07-14-34 - Better Good Consciousness in ordinary place then bad counscioussness in holy place - Prahladananda Swami ISKCON Slovenia
11.94 MB · MP3
2021-04-13 SB 07-14-34 Slovenski Prevod - Boljše dobra zavest na navadnem mestu kot slaba zavest na svetem mestu - Prahladananda Swami ISKCON Slovenia
11.92 MB · MP3
2021-04-14 BG 10-02 - Krishna is Aacintya - Candramauli Swami ISKCON Slovenia
22.29 MB · MP3
2021-04-14 BG 10-02 Slovenski Prevod - Krišna je acintya - Candramauli Swami ISKCON Slovenia
22.79 MB · MP3
2021-04-14 SB 07-14-35 - Krishna has the Real Knowledge - Prahladananda Swami ISKCON Slovenia
12.94 MB · MP3
2021-04-14 SB 07-14-35 Slovenski Prevod - Krišna ima pravo znanje - Prahladananda Swami ISKCON Slovenia
13.14 MB · MP3
2021-04-15 BG 10-03 - Time I Am - Candramauli Swami ISKCON Slovenia
29.87 MB · MP3
2021-04-15 BG 10-03 Slovenski Prevod - Jaz sem čas - Candramauli Swami ISKCON Slovenia
31.22 MB · MP3
2021-04-16 BG 10-04-05 - Krishna created all good qualities - Prahladananda Swami ISKCON Slovenia
14.36 MB · MP3
2021-04-16 BG 10-04-05 Slovenski Prevod - Krišna je ustvaril vse dobre kvalitete - Prahladananda Swami ISKCON Slovenia
14.56 MB · MP3
2021-04-16 SB 07-14-38 Slovenian - Naš bhajan je žalosten bhajan - Kisore Krishna Pr ISKCON Slovenia
16.17 MB · MP3
2021-04-17 SB 07-14-39 - Six loving exchanges must be in connection with Krishna - Prahladananda Swami ISKCON Slovenia
18.04 MB · MP3
2021-04-17 SB 07-14-39 Slovenski Prevod - Šest ljubezenskih izmenjav mora biti v povezavi s Krišno - Prahladananda Swami ISKCON Slovenia
17.2 MB · MP3
2021-04-18 SB 07-14-40 - Nothing can stop Lord Caitanya's movement - Candramauli Swami ISKCON Slovenia
19.7 MB · MP3
2021-04-18 SB 07-14-40 Slovenski Prevod - Nič ne more zaustaviti gibanja Gospoda Caitanye - Candramauli Swami ISKCON Slovenia
19.27 MB · MP3
2021-04-18 Various - SF-Everything is Spiritual - Prahladananda Swami ISKCON Slovenia
25.69 MB · MP3
2021-04-20 SB 07-14-41 - The Real Vision - Prahladananda Swami ISKCON Slovenia
12.82 MB · MP3
2021-04-20 SB 07-14-41 Slovenski Prevod - Prava vizija - Prahladananda Swami ISKCON Slovenia
12.85 MB · MP3
2021-04-21 SB 07-12-42 - Krishna is in the hearts of all living entities - Prahladananda Swami ISKCON Slovenia
12.42 MB · MP3
2021-04-21 SB 07-12-42 Slovenski Prevod - Krišna je v srcih vseh živih bitij - Prahladananda Swami ISKCON Slovenia
12.59 MB · MP3
2021-04-22 SB 07-15-01-02 - Vaishnava is the Highest - Prahladananda Swami ISKCON Slovenia
15.84 MB · MP3
2021-04-22 SB 07-15-01-02 Slovenski Prevod - Bhakta je najbolj vzvišen - Prahladananda Swami ISKCON Slovenia
2.33 MB · MP3
2021-04-23 SB 07-15-03-05 - Offering Prasad to forefathers is most beneficial for everyone - Prahladananda Swami ISKCON Slovenia
15.43 MB · MP3
2021-04-23 SB 07-15-03-05 Sovenski Prevod - Ponuditi prasadam prednikom je najboljše za vse - Prahladananda Swami ISKCON Slovenia
15.42 MB · MP3
2021-04-24 SB 07-15-07-09 - Learn to Tolerate - Prahladananda Swami ISKCON Slovenia
12.5 MB · MP3
2021-04-24 SB 07-15-07-09 Slovenski Prevod - Naučite se tolerirati - Prahladananda Swami ISKCON Slovenia
12.75 MB · MP3
2021-04-24 Various - Glories of Hanumana - Candramauli Swami ISKCON Slovenia
38.65 MB · MP3
2021-04-24 Various Slovenski Prevod - Slave Hanumana - Candramauli Swami ISKCON Slovenia
38.54 MB · MP3
2021-04-25 SB 07-15-10 - Maya shows our weak spots to help - Candramauli Swami ISKCON Slovenia
19.52 MB · MP3
2021-04-25 SB 07-15-10 Slovenski Prevod - Maya nam pokaže šibke točke da nam pomaga - Candramauli Swami ISKCON Slovenia
19.56 MB · MP3
2021-04-26 SB 07-15-12-14 - Adharmas - Prahladananda Swami ISKCON Slovenia
12.92 MB · MP3
2021-04-26 SB 07-15-12-14 Slovenski Prevod - Ireligije - Prahladananda Swami ISKCON Slovenia
12.98 MB · MP3
2021-04-27 SB 07-15-15 - Depend only on Krishna - Prahladananda Swami ISKCON Slovenia
14.54 MB · MP3
2021-04-27 SB 07-15-15 Slovenski Prevod - Bodite odvisni le od Krišne - Prahladananda Swami ISKCON Slovenia
14.33 MB · MP3
2021-04-27 Various - Hanuman's Obstacles - Candramauli Swami ISKCON Slovenia
26.11 MB · MP3
2021-04-27 Various Slovenski Prevod - Hanumanove ovire - Candramauli Swami ISKCON Slovenia
23.27 MB · MP3
2021-04-28 SB 07-15-16-18 - Senses have their limits but the mind doesn't - Prahladananda Swami ISKCON Slovenia
14.12 MB · MP3
2021-04-28 SB 07-15-16-18 Slovenski Prevod - Čutila imajo svoje meje um pa ne - Prahladananda Swami ISKCON Slovenia
13.83 MB · MP3
2021-04-30 BG 10-06 - How Great is God - Candramauli Swami ISKCON Slovenia
15.71 MB · MP3
2021-04-30 BG 10-06 Slovenski Prevod - Kako velik je Bog - Candramauli Swami ISKCON Slovenia
15.99 MB · MP3
2021-04-30 SB 07-15-19-20 Slovenski Prevod - Kdo je naš največji sovražnik in kako ga premagati - Prahladananda Swami ISKCON Slovenia
17.32 MB · MP3
2021-05-01 SB 07-15-21 - Poverty striken and greed - Prahladananda Swami ISKCON Slovenia
13.14 MB · MP3
2021-05-01 SB 07-15-21 Slovenski Prevod - Obubožanost in pohlep - Prahladananda Swami ISKCON Slovenia
13.09 MB · MP3
2021-05-02 SB 07-15-22 - To see through the eyes of Sastra - Candramauli Swami ISKCON Slovenia
18.06 MB · MP3
2021-05-03 BG 10-07 - Spiritual knowledge is unlimited and always new - Candramauli Swami ISKCON Slovenia
16.49 MB · MP3
2021-05-03 BG 10-07 Slovenski Prevod - Duhovno znanje je neomejeno in vedno novo - Candramauli Swami ISKCON Slovenia
16.68 MB · MP3
2021-05-04 BG 10-08 Slovenski Prevod - Krišna je vse - Candramauli Swami ISKCON Slovenia
19.52 MB · MP3
2021-05-05 SB 07-15-25 - Serve the Guru - Prahladananda Swami ISKCON Slovenia
17.58 MB · MP3
2021-05-05 SB 07-15-25 Slovenski Prevod - Služi guruju - Prahladananda Swami ISKCON Slovenia
17.53 MB · MP3
2021-05-05 Various - All Glories to Pankajangri Prabhu - Candramauli Swami ISKCON Slovenia
23.37 MB · MP3
2021-05-05 Various Slovenski Prevod - Vsa slava Pankajangri prabhuju - Candramauli Swami ISKCON Slovenia
24.3 MB · MP3
2021-05-06 SB 07-15-28 - Determination in Krishna Conscioussness - Prahladananda Swami ISKCON Slovenia
15.95 MB · MP3
2021-05-06 SB 07-15-28 Slovenski Prevod - Odločnost v zavesti Krišne - Prahladananda Swami ISKCON Slovenia
16.23 MB · MP3
2021-05-06 Various Slovenian - Videoprojekcija- Potovanje v Vrindavan - Gadadhara Pandit Pr ISKCON Slovenia
36.02 MB · MP3
2021-05-07 SB 07-15-29 - Don't waste your Life - Prahladananda Swami ISKCON Slovenia
11.49 MB · MP3
2021-05-07 SB 07-15-29 Slovenski Prevod - Ne zapravljaj svojega življenja - Prahladananda Swami ISKCON Slovenia
11.17 MB · MP3
2021-05-08 SB 07-15-30 - Be Careful with whom you Associate - Prahladananda Swami ISKCON Slovenia
13.3 MB · MP3
2021-05-08 SB 07-15-30 Slovenski Prevod - Bodi previden s kom se družiš - Prahladananda Swami ISKCON Slovenia
13.55 MB · MP3
2021-05-09 SB 07-15-31 - Sit Properly - Candramauli Swami ISKCON Slovenia
18.53 MB · MP3
2021-05-09 SB 07-15-31 Slovenski Prevod - Sedite pravilno - Candramauli Swami ISKCON Slovenia
18.3 MB · MP3
2021-05-09 Various - SF Lecture-Srila Prabhupada-The Living Bhagavatam - Hari Sauri Pr ISKCON Slovenia
31.71 MB · MP3
2021-05-09 Various Slovenski Prevod - SF lekcija-Srila Prabhupada-živi Bhagavatam - Hari Sauri Pr ISKCON Slovenia
32.99 MB · MP3
2021-05-10 SB 07-15-32-33 - Essence of 8 level yoga is to satisfy Krishna - Prahladananda Swami ISKCON Slovenia
15.29 MB · MP3
2021-05-10 SB 07-15-32-33 Slovenski Prevod - Namen 8 stopenjske yoge je zadovoljiti Krišno - Prahladananda Swami ISKCON Slovenia
15.44 MB · MP3
2021-05-11 CC Adi Lila 10-15 - Gadadhar Pandit Pastimes - Candramauli Swami ISKCON Slovenia
30.31 MB · MP3
2021-05-11 CC Adi Lila 10-15 Slovenski Prevod - Zabave Gadadhar Pandita - Candramauli Swami ISKCON Slovenia
30.55 MB · MP3
2021-05-11 SB 07-15-34 - We act according to our faith - Prahladananda Swami ISKCON Slovenia
13.5 MB · MP3
2021-05-11 SB 07-15-34 Slovenski Prevod - Mi delujemo v skladu z našo vero - Prahladananda Swami ISKCON Slovenia
13.53 MB · MP3
2021-05-12 Various Slovenian - potopisna projekcija - Romanje po južni Indiji - Kisore Krishna Pr ISKCON Slovenia
26.23 MB · MP3
2021-05-13 SB 07-15-35 - Olimpian swimmer - Prahladananda Swami ISKCON Slovenia
19.01 MB · MP3
2021-05-13 SB 07-15-35 Slovenski Prevod - Olimpijski plavalec - Prahladananda Swami ISKCON Slovenia
19.06 MB · MP3
2021-05-14 SB 07-15-36 - Purpose of Ashrams - Prahladananda Swami ISKCON Slovenia
14.43 MB · MP3
2021-05-14 SB 07-15-36 Slovenski Prevod - Namen ašramov - Prahladananda Swami ISKCON Slovenia
14.42 MB · MP3
2021-05-15 SB 07-15-37 - Everyone chooses a Leader - Prahladananda Swami ISKCON Slovenia
14.82 MB · MP3
2021-05-15 SB 07-15-37 Slovenski Prevod - Vsak si izbere vodjo - Prahladananda Swami ISKCON Slovenia
14.95 MB · MP3
2021-05-16 SB 07-15-38-39 - 4 principles of civilized life varnasrama dharma - Candramauli Swami ISKCON Slovenia
19.86 MB · MP3
2021-05-16 SB 07-15-38-39 Slovenski Prevod - 4 principi civiliziranega življenja varnasrama dharme - Candramauli Swami ISKCON Slovenia
19.2 MB · MP3
2021-05-16 Various - SF Lecture-Gardeners of a Wonderful Mind - Akrura Pr ISKCON Slovenia
23.71 MB · MP3
2021-05-18 SB 07-15-40 - Control tongue - Prahladananda Swami ISKCON Slovenia
12.54 MB · MP3
2021-05-18 SB 07-15-40 Slovenski Prevod - Kontrola jezika - Prahladananda Swami ISKCON Slovenia
12.54 MB · MP3
2021-05-18 Various Slovenian - potopisna projekcija - Romanje po južni Indiji-02 - Kisore Krishna Pr ISKCON Slovenia
28.29 MB · MP3
2021-05-19 SB 05-18-08 - Prahlad's Prayer - Candramauli Swami ISKCON Slovenia
25.95 MB · MP3
2021-05-19 SB 05-18-08 Slovenski Prevod - Prahladova molitev - Candramauli Swami ISKCON Slovenia
26.1 MB · MP3
2021-05-19 SB 07-15-41 - The soul is a passenger in the carriage of the body - Prahladananda Swami ISKCON Slovenia
19.54 MB · MP3
2021-05-19 SB 07-15-41 Slovenski Prevod - Duša je potnik v kočiji telesa - Prahladananda Swami ISKCON Slovenia
19.58 MB · MP3
2021-05-20 SB 05-18-09 - We want to share happiness with others - Candramauli Swami ISKCON Slovenia
28.25 MB · MP3
2021-05-20 SB 05-18-09 Slovenski Prevod - Srečo želimo deliti tudi z drugimi - Candramauli Swami ISKCON Slovenia
28.13 MB · MP3
2021-05-21 SB 07-15-42 - Guidelines for civilized human beings - Prahladananda Swami ISKCON Slovenia
14.11 MB · MP3
2021-05-21 SB 07-15-42 Slovenski Prevod - Napotki za civilizirana človeška bitja - Prahladananda Swami ISKCON Slovenia
14.3 MB · MP3
2021-05-22 SB 07-15-43-44 - Anxiety for a higher taste - Prahladananda Swami ISKCON Slovenia
14.12 MB · MP3
2021-05-22 SB 07-15-43-44 Slovenski Prevod - Želja po višjem okusu - Prahladananda Swami ISKCON Slovenia
14.31 MB · MP3
2021-05-23 Various Slovenian - SF lekcija-Nauki iz življenja Prahlada Maharaja - Govinda Datta Pr ISKCON Slovenia
20.47 MB · MP3
2021-05-24 SB 07-15-45 - Sword of Knowledge - Prahladananda Swami ISKCON Slovenia
18.49 MB · MP3
2021-05-24 SB 07-15-45 Slovenski Prevod - Meč znanja - Prahladananda Swami ISKCON Slovenia
18.55 MB · MP3
2021-05-25 SB 07-05-05 - Sciences Prahlada Maharaja - Prahladananda Swami ISKCON Slovenia
22.53 MB · MP3
2021-05-25 SB 07-05-05 Slovenski Prevod - Nauki Prahlada Maharaja - Prahladananda Swami ISKCON Slovenia
22.53 MB · MP3
2021-05-25 SB 07-15-46 - Carriage of the Body - Prahladananda Swami ISKCON Slovenia
17.45 MB · MP3
2021-05-25 SB 07-15-46 Slovenski Prevod - Kočija telesa - Prahladananda Swami ISKCON Slovenia
18.13 MB · MP3
2021-05-26 SB 07-15-47 - Why the laws exist - Prahladananda Swami ISKCON Slovenia
16.23 MB · MP3
2021-05-26 SB 07-15-47 Slovenski Prevod - Zakaj obstajajo zakoni - Prahladananda Swami ISKCON Slovenia
16.27 MB · MP3
2021-05-27 SB 07-15-48-51 - Transcend the Rituals - Prahladananda Swami ISKCON Slovenia
12.97 MB · MP3
2021-05-28 BG 10-09 - Let's enjoy full taste of happiness which comes from hearing and chanting about Krishna - Candramauli Swami ISKCON Slovenia
17.5 MB · MP3
2021-05-28 BG 10-09 Slovenski Prevod - Užijmo popoln okus sreče ki prihaja iz pogovorov o Krišni - Candramauli Swami ISKCON Slovenia
17.5 MB · MP3
2021-05-28 SB 07-15-52 Slovenski Prevod - Življenje karma kande je kot posoda s strupom - Prahladananda Swami ISKCON Slovenia
17.82 MB · MP3
2021-05-28 SB 07-15 52 - Karma kanda life is like a pot of poison - Prahladananda Swami ISKCON Slovenia
17.77 MB · MP3
2021-05-29 SB 07-15-53 - By singing to perfection - Prahladananda Swami ISKCON Slovenia
13.11 MB · MP3
2021-05-29 SB 07-15-53 Slovenski Prevod - S petjem do popolnost - Prahladananda Swami ISKCON Slovenia
13 MB · MP3
2021-05-30 SB 07-15-54-57 - Krishna Consciousness leads to a simple life - Prahladananda Swami ISKCON Slovenia
6.43 MB · MP3
2021-05-30 SB 07-15-54-57 Slovenski Prevod - Zavest Krišne pripelje do preprostega življenja - Prahladananda Swami ISKCON Slovenia
6.5 MB · MP3
2021-05-30 Various Slovenian - SF lekcija-Kako sem prišel do zavesti Krišne - Candramauli Swami ISKCON Slovenia
30.65 MB · MP3
2021-06-01 BG 10-10 Slovenian - Brez družbe bhakt težko napredujemo - Ananda Vardhana Pr ISKCON Slovenia
14.85 MB · MP3
2021-06-01 SB 07-15-58 - Reality of Matter - Prahladananda Swami ISKCON Slovenia
12.12 MB · MP3
2021-06-01 SB 07-15-58 Slovenski Prevod - Resničnost materije - Prahladananda Swami ISKCON Slovenia
12.33 MB · MP3
2021-06-03 SB 07-15-59 - The body is not just five elements - Prahladananda Swami ISKCON Slovenia
7.43 MB · MP3
2021-06-03 SB 07-15-59 Slovenski Prevod - Telo ni samo 5 elementov - Prahladananda Swami ISKCON Slovenia
6.56 MB · MP3
2021-06-04 SB 07-15-60-61 - Wake Up from Illusion - Prahladananda Swami ISKCON Slovenia
14.96 MB · MP3
2021-06-04 SB 07-15-60-61 Slovenski Prevod - Zbudimo se iz iluzije - Prahladananda Swami ISKCON Slovenia
14.91 MB · MP3
2021-06-05 SB 07-15-62-65 - Oneness in Interest Work and Existence - Prahladananda Swami ISKCON Slovenia
12.54 MB · MP3
2021-06-05 SB 07-15-62-65 Slovenski Prevod - Enost v interesu, delovanju in v obstoju - Prahladananda Swami ISKCON Slovenia
12.64 MB · MP3
2021-06-06 SB 07-15-66 - Unemployed Mind is a Devils Workshop - Prahladananda Swami ISKCON Slovenia
15.88 MB · MP3
2021-06-06 SB 07-15-66 Slovenski Prevod - Nezaposleni um je hudičeva delavnica - Prahladananda Swami ISKCON Slovenia
15.9 MB · MP3
2021-06-06 Various - Sunday Feast-How to improve Chanting - Candramauli Swami ISKCON Slovenia
30.62 MB · MP3
2021-06-06 Various Slovenski Prevod - Sunday Feast - Kako izboljšati mantranje - Candramauli Swami ISKCON Slovenia
29.84 MB · MP3
2021-06-07 BG 10-12-13 Slovenian - Najpomembnejša izjava Arjune - Govinda Datta Pr ISKCON Slovenia
20.18 MB · MP3
2021-06-08 BG 10-14 Slovenian - Vibhuti Yoga - Ananda Vardhana Pr ISKCON Slovenia
20.2 MB · MP3
2021-06-09 SB 07-15-67 - Performing prescribed duties to remain Krishna Conscious - Prahladananda Swami ISKCON Slovenia
10.08 MB · MP3
2021-06-09 SB 07-15-67 Slovenski Prevod - Opravljanje predpisanih dolžnosti da bi ostali zavestni Krišne - Prahladananda Swami ISKCON Slovenia
10.17 MB · MP3
2021-06-09 Various Slovenian - Potovanje po južni Indiji Tirupati - Kisore Krishna Pr ISKCON Slovenia
21 MB · MP3
2021-06-10 SB 07-15-68 - Always take shelter of Krishna - Prahladananda Swami ISKCON Slovenia
12.32 MB · MP3
2021-06-10 SB 07-15-68 Slovenski Prevod - Vedno vzemite zavetje Krišne - Prahladananda Swami ISKCON Slovenia
12.45 MB · MP3
2021-06-11 BG 10-15 - What is the use of knowledge if you don't know that Krishna is Supreme personality of Godhead - Candramauli Swami ISKCON Slovenia
19.7 MB · MP3
2021-06-11 BG 10-15 Slovenski Prevod - Kaj ti pomaga znanje če ne veš da je Krišna Vrhovna božanska osebnost - Candramauli Swami ISKCON Slovenia
19.53 MB · MP3
2021-06-12 SB 07-15-69 - We have to be Careful - Prahladananda Swami ISKCON Slovenia
14.63 MB · MP3
2021-06-12 SB 07-15-69 Slovenski Prevod - Moramo biti previdni - Prahladananda Swami ISKCON Slovenia
14.6 MB · MP3
2021-06-13 SB 07-15-71 - Our movement can not be Stopped - Candramauli Swami ISKCON Slovenia
16.61 MB · MP3
2021-06-13 SB 07-15-71 Slovenski Prevod - Našega gibanja se ne da zaustaviti - Candramauli Swami ISKCON Slovenia
16.52 MB · MP3
2021-06-14 SB 07-15-72 - Know the Science - Prahladananda Swami ISKCON Slovenia
15.92 MB · MP3
2021-06-14 SB 07-15-72 Slovenski Prevod - Poznati znanost - Prahladananda Swami ISKCON Slovenia
15.81 MB · MP3
2021-06-15 BG 10-16-17 - How to see Krishna - Adi Purusha Pr ISKCON Slovenia
25.44 MB · MP3
2021-06-15 BG 10-16-17 Sovenski Prevod - Kako videti Krišno - Adi Purusha Pr ISKCON Slovenia
24.46 MB · MP3
2021-06-15 SB 07-15-73 - Regardless of birth we can achieve the highest goal - Prahladananda Swami ISKCON Slovenia
17.37 MB · MP3
2021-06-15 SB 07-15-73 Slovenski Prevod - Ne glede na rojstvo lahko dosežemo najvišji cilj - Prahladananda Swami ISKCON Slovenia
17.7 MB · MP3
2021-06-16 BG 10-18 - Hey let's taste the nectar with our ears - Adi Purusha Pr ISKCON Slovenia
22.44 MB · MP3
2021-06-16 BG 10-18 Slovenski Prevod - Hej okusimo nektar z našimi ušesi - Adi Purusha Pr ISKCON Slovenia
22.08 MB · MP3
2021-06-16 SB 07-15-74 - Internal is more important than External - Prahladananda Swami ISKCON Slovenia
14.6 MB · MP3
2021-06-16 SB 07-15-74 Sslovenski Prevod - Notranjost je pomembnejša od vidnih aktivnosti - Prahladananda Swami ISKCON Slovenia
15.03 MB · MP3
2021-06-17 BG 10-19 - Krishna is everything - Candramauli Swami ISKCON Slovenia
24.55 MB · MP3
2021-06-17 BG 10-19 Slovenski Prevod - Krišna je vse - Candramauli Swami ISKCON Slovenia
25.45 MB · MP3
2021-06-17 SB 07-15-75 - Let us tolerate duality and realize that we are spiritual souls - Prahladananda Swami ISKCON Slovenia
15.04 MB · MP3
2021-06-17 SB 07-15-75 Slovenski Prevod - Tolerirajmo dualnosti in spoznajmo da smo duhovne duše - Prahladananda Swami ISKCON Slovenia
15 MB · MP3
2021-06-18 SB 07-15-76 - Krishna is directing the life of a Pure Devotee - Kadamba Kanana Swami ISKCON Slovenia
23.15 MB · MP3
2021-06-18 SB 07-15-76 Slovenski Prevod - Krišna vodi življenja čistih bhakt - Kadamba Kanana Swami ISKCON Slovenia
23.43 MB · MP3
2021-06-20 SB 07-15-77 - Krishna can only be known by his true Devotees - Prahladananda Swami ISKCON Slovenia
16.3 MB · MP3
2021-06-20 SB 07-15-77 Slovenski Prevod - Krišno lahko spoznajo samo njegovi pravi bhakte - Prahladananda Swami ISKCON Slovenia
16.9 MB · MP3
2021-06-20 Various Slovenian - Sunday Feast Lecture-Tempelj v srcu - Moksharupi Pr ISKCON Slovenia
21.51 MB · MP3
2021-06-21 SB 07-15-78 - Blessings give Energy - Adi Purusha Pr ISKCON Slovenia
24.39 MB · MP3
2021-06-21 SB 07-15-78 Slovenski Prevod - Blagoslovi dajejo energijo - Adi Purusha Pr ISKCON Slovenia
24.9 MB · MP3
2021-06-22 BG 10-20 Slovenian - Krishna is always saying hello - Adi Purusha Pr ISKCON Slovenia
18.38 MB · MP3
2021-06-22 SB 07-15-79-80 - Don't be Skeptical - Prahladananda Swami ISKCON Slovenia
17.74 MB · MP3
2021-06-22 SB 07-15-79-80 Slovenski Prevod - Ne bodi dvomljivec - Prahladananda Swami ISKCON Slovenia
18.16 MB · MP3
2021-06-23 SB 08-01-01 - The Various Incarnations and Manifestations of the Lord - Prahladananda Swami ISKCON Slovenia
23.2 MB · MP3
2021-06-23 SB 08-01-01 Slovenski Prevod - Različne inkarnacije in manifestacije Gospoda - Prahladananda Swami ISKCON Slovenia
28.98 MB · MP3
2021-06-23 Various - Jay Jagannath - Candramauli Swami ISKCON Slovenia
29.52 MB · MP3
2021-06-23 Various Slovenski Prevod - Jay Jaganatha - Candramauli Swami ISKCON Slovenia
29.22 MB · MP3
2021-06-24 SB 08-01-03-04 - Realization or Cognition - Prahladananda Swami ISKCON Slovenia
15.65 MB · MP3
2021-06-24 SB 08-01-03-04 Slovenski Prevod - Realizacija ali spoznanje - Prahladananda Swami ISKCON Slovenia
15.82 MB · MP3
2021-06-24 Various - Jagannath Ratha Yatra - Candramauli Swami ISKCON Slovenia
33.97 MB · MP3
2021-06-24 Various Slovenski Prevod - Jagannath Ratha Yatra - Candramauli Swami ISKCON Slovenia
34.35 MB · MP3
2021-06-25 BG 10-21 - Krishna is Good - Adi Purusha Pr ISKCON Slovenia
28.69 MB · MP3
2021-06-25 BG 10-21 Slovenski Prevod - Krišna je dober - Adi Purusha Pr ISKCON Slovenia
27.6 MB · MP3
2021-06-25 SB 08-01-05 - Real Knowledge - Prahladananda Swami ISKCON Slovenia
20.25 MB · MP3
2021-06-25 SB 08-01-05 Slovenski Prevod - Pravo znanje - Prahladananda Swami ISKCON Slovenia
20.47 MB · MP3
2021-06-26 SB 08-01-08-09 - Waking up from Day and Night Dream - Prahladananda Swami ISKCON Slovenia
18.89 MB · MP3
2021-06-26 SB 08-01-08-09 Slovenski Prevod - Prebuditi se iz dnevnega in nočnega sna - Prahladananda Swami ISKCON Slovenia
18.91 MB · MP3
2021-06-27 SB 08-01-10 - Take only what you Need - Candramauli Swami ISKCON Slovenia
23.06 MB · MP3
2021-06-27 SB 08-01-10 Slovenski Prevod - Vzemi le kar potrebuješ - Candramauli Swami ISKCON Slovenia
22.4 MB · MP3
2021-06-27 Various - Spiritual Fellowship-The Right Solution - Adi Purusha Pr ISKCON Slovenia
24.84 MB · MP3
2021-06-28 BG 10-22 - Krishna is Everywhere - Adi Purusha Pr ISKCON Slovenia
20.92 MB · MP3
2021-06-28 BG 10-22 Slovenski Prevod - Krišna je povsod - Adi Purusha Pr ISKCON Slovenia
18.64 MB · MP3
2021-06-28 SB 08-01-11 - Helping people according to Gunas - Prahladananda Swami ISKCON Slovenia
19.44 MB · MP3
2021-06-28 SB 08-01-11 Slovenski Prevod - Pomagati ljudem glede na njihove gune - Prahladananda Swami ISKCON Slovenia
19.91 MB · MP3
2021-06-29 SB 08-01-12 - Change your Consciousness change your World - Prahladananda Swami ISKCON Slovenia
18.51 MB · MP3
2021-06-29 SB 08-01-12 Slovenski Prevod - Spremeni svojo zavest, spremeni svoj svet - Prahladananda Swami ISKCON Slovenia
18.87 MB · MP3
2021-06-30 SB 08-01-14 - To Work or Not to Work - Adi Purusha Pr ISKCON Slovenia
29.08 MB · MP3
2021-06-30 SB 08-01-14 Slovenski Prevod - Delovati ali ne delovati - Adi Purusha Pr ISKCON Slovenia
28.8 MB · MP3
2021-07-01 SB 08-01-15 - Real Initiation is Dasa-Aanudasa - Prahladananda Swami ISKCON Slovenia
21.15 MB · MP3
2021-07-01 SB 08-01-15 Slovenski Prevod - Prava iniciacija je dasa anudasa - Prahladananda Swami ISKCON Slovenia
21.23 MB · MP3
2021-07-01 Various - Initiations - Kadamba Kanana Swami ISKCON Slovenia
23.79 MB · MP3
2021-07-02 SB 08-01-16 Slovenski Prevod - Zavest Krišne je preprosta - Kadamba Kanana Swami ISKCON Slovenia
23.48 MB · MP3
2021-07-02 SB 08-10-16 - Krishna Consciousness is Simple - Kadamba Kanana Swami ISKCON Slovenia
23.59 MB · MP3
2021-07-04 SB 08-01-17-18 - Krishna Sees and Protects - Candramauli Swami ISKCON Slovenia
26.74 MB · MP3
2021-07-04 SB 08-01-17-18 Slovenski Prevod - Krišna vidi in zaščiti - Candramauli Swami ISKCON Slovenia
27.56 MB · MP3
2021-07-04 Various - Sunday Feast-The Importance of Initiation - Bir Krishna Goswami ISKCON Slovenia
12.07 MB · MP3
2021-07-04 Various Slovenski Prevod - Sunday Feast-Pomen iniciacije - Bir Krishna Goswami ISKCON Slovenia
12.06 MB · MP3
2021-07-05 SB 08-01-19 - Accept Krishna as the Controller - Prahladananda Swami ISKCON Slovenia
22.29 MB · MP3
2021-07-05 SB 08-01-19 Slovenski Prevod - Sprejmi da je Krišna kontrolor - Prahladananda Swami ISKCON Slovenia
22.31 MB · MP3
2021-07-06 SB 08-01-20-29 - Manus servants of Krishna - Prahladananda Swami ISKCON Slovenia
21.75 MB · MP3
2021-07-06 SB 08-01-20-29 Slovenski Prevod - Manuji služabniki Krišne - Prahladananda Swami ISKCON Slovenia
21.85 MB · MP3
2021-07-07 SB 08-01-30-33 - Share something with others - Adi Purusha Pr ISKCON Slovenia
25.32 MB · MP3
2021-07-07 SB 08-01-30-33 Slovenski Prevod - Deli nekaj z drugimi - Adi Purusha Pr ISKCON Slovenia
25.33 MB · MP3
2021-07-08 SB 08-02-01 - The Special grace of true Spiritual Knowledge - Candramauli Swami ISKCON Slovenia
21.27 MB · MP3
2021-07-08 SB 08-02-01 Slovenski Prevod - Posebna milost pravega duhovnega znanja - Candramauli Swami ISKCON Slovenia
21.74 MB · MP3
2021-07-09 SB 08-02-05-06 - Who do we Believe - Prahladananda Swami ISKCON Slovenia
24.56 MB · MP3
2021-07-09 SB 08-02-05-06 Slovenski Prevod - Komu verjamemo - Prahladananda Swami ISKCON Slovenia
24.34 MB · MP3
2021-07-10 SB 08-02-07 - See Krishna Everywhere - Adi Purusha Pr ISKCON Slovenia
23.89 MB · MP3
2021-07-10 SB 08-02-07 Slovenski Prevod - Vidi Krišno povsod - Adi Purusha Pr ISKCON Slovenia
23.57 MB · MP3
2021-07-11 BG 09-31 - Faith - Prahladananda Swami ISKCON Slovenia
20.89 MB · MP3
2021-07-11 BG 09-31 Slovenski Prevod - Vera - Prahladananda Swami ISKCON Slovenia
21.07 MB · MP3
2021-07-11 SB 08-02-09-13 - Trikuta Mountain - Candramauli Swami ISKCON Slovenia
20.33 MB · MP3
2021-07-11 SB 08-02-09-13 Slovenski Prevod - Gora Trikuta - Candramauli Swami ISKCON Slovenia
17.05 MB · MP3
2021-07-12 SB 08-02-14-19 - Appreciate Krishna's Nature - Adi Purusha Pr ISKCON Slovenia
24.17 MB · MP3
2021-07-12 SB 08-02-14-19 Slovenski Prevod - Občuduj Krišnovo naravo - Adi Purusha Pr ISKCON Slovenia
24.18 MB · MP3
2021-07-13 SB 08-02-20-30 - Gajendra Crisis - Prahladananda Swami ISKCON Slovenia
28.11 MB · MP3
2021-07-13 SB 08-02-20-30 Slovenski Prevod - Kriza slona Gajendre - Prahladananda Swami ISKCON Slovenia
28.46 MB · MP3
2021-07-14 SB 08-02-31 - Gajendra's Protector - Adi Purusha Pr ISKCON Slovenia
23.72 MB · MP3
2021-07-14 SB 08-02-31 Slovenski Prevod - Gajendrin zaščitnik - Adi Purusha Pr ISKCON Slovenia
24.17 MB · MP3
2021-07-15 SB 08-02-32 - Shelter of Krishna Consciousness - Candramauli Swami ISKCON Slovenia
30.6 MB · MP3
2021-07-15 SB 08-02-32 Slovenski Prevod - Zavetje zavesti Krišne - Candramauli Swami ISKCON Slovenia
17.28 MB · MP3
2021-07-16 SB 08-02-33 - Fear of Death - Prahladananda Swami ISKCON Slovenia
17.28 MB · MP3
2021-07-16 SB 08-02-33 Slovenski Prevod - Strah smrti - Prahladananda Swami ISKCON Slovenia
17.44 MB · MP3
2021-07-17 SB 08-03-01 - Krishna Consciousness doesn't end with Death - Prahladananda Swami ISKCON Slovenia
15.86 MB · MP3
2021-07-17 SB 08-03-01 Slovenski Prevod - Zavest Krišne se ne konča s smrtjo - Prahladananda Swami ISKCON Slovenia
16.19 MB · MP3
2021-07-18 SB 08-03-02 - How to see Faults - Prahladananda Swami ISKCON Slovenia
26.6 MB · MP3
2021-07-18 SB 08-03-02 Slovenski Prevod - Kako videti napake - Prahladananda Swami ISKCON Slovenia
26.68 MB · MP3
2021-07-18 Various - Sunday Feast-Success in an instant - Adi Purusha Pr ISKCON Slovenia
24.86 MB · MP3
2021-07-18 Various Slovenski Prevod - Sunday Feast-Uspeh v enem trenutku - Adi Purusha Pr ISKCON Slovenia
24.82 MB · MP3
2021-07-19 SB 08-03-03-04 - Krishna is the Cause of all Causes - Prahladananda Swami ISKCON Slovenia
16.61 MB · MP3
2021-07-19 SB 08-03-03-04 Slovenski Prevod - Krišna je vzrok vseh vzrokov - Prahladananda Swami ISKCON Slovenia
17.52 MB · MP3
2021-07-20 BG 10-23 - How everything is connected with Krishna - Prahladananda Swami ISKCON Slovenia
19.25 MB · MP3
2021-07-20 BG 10-23 Slovenski Prevod - Kako je vse povezano s Krišno - Prahladananda Swami ISKCON Slovenia
19.5 MB · MP3
2021-07-20 SB 08-03-04 - The Cause of Causes - Adi Purusha Pr ISKCON Slovenia
19.72 MB · MP3
2021-07-20 SB 08-03-04 Slovenski Prevod - Vzrok vzrokov - Adi Purusha Pr ISKCON Slovenia
20.24 MB · MP3
2021-07-21 BG 10-24 - Krishna knows Past Present and Future - Prahladananda Swami ISKCON Slovenia
14.53 MB · MP3
2021-07-21 BG 10-24 Slovenski Prevod - Krišna pozna preteklost sedanjost in prihodnost - Prahladananda Swami ISKCON Slovenia
14.5 MB · MP3
2021-07-21 SB 08-03-05 - Krishna is a Witness in the hearts of Everyone - Prahladananda Swami ISKCON Slovenia
17.05 MB · MP3
2021-07-21 SB 08-03-05 Slovenski Prevod - Krišna je priča v srcih vseh živih bitij - Prahladananda Swami ISKCON Slovenia
17.41 MB · MP3
2021-07-22 BG 10-25 - Better No Philosophy then Wrong Philosophy - Prahladananda Swami ISKCON Slovenia
12.05 MB · MP3
2021-07-22 BG 10-25 Slovenski Prevod - Boljše nič filozofije kot napačna filozofija - Prahladananda Swami ISKCON Slovenia
13.11 MB · MP3
2021-07-22 SB 08-03-07 - Panditah sama darshinah - Adi Purusha Pr ISKCON Slovenia
17.17 MB · MP3
2021-07-22 SB 08-03-07 Slovenski Prevod - Panditah sama darshinah - Adi Purusha Pr ISKCON Slovenia
17.39 MB · MP3
2021-07-23 BG 10-26-27 - It's not easy to have a lecture on these Verses - Prahladananda Swami ISKCON Slovenia
11.3 MB · MP3
2021-07-23 BG 10-26-27 Slovenski Prevod - Ni lahko imeti lekcije na ta verz - Prahladananda Swami ISKCON Slovenia
11.31 MB · MP3
2021-07-23 SB 08-03-08-09 - Krishna's transcendental Pastimes - Prahladananda Swami ISKCON Slovenia
15.31 MB · MP3
2021-07-23 SB 08-03-08-09 Slovenski Prevod - Transcendentalne zabave Krišne - Prahladananda Swami ISKCON Slovenia
15.72 MB · MP3
2021-07-24 SB 08-03-10 - Bhaktya mam abhijanati - Prahladananda Swami ISKCON Slovenia
12.58 MB · MP3
2021-07-24 SB 08-03-10 Slovenski Prevod - Bhaktya mam abhijanati - Prahladananda Swami ISKCON Slovenia
12.85 MB · MP3
2021-07-25 BG 07-04 - Sunday Feast-Lord Krishna is Everything - Prahladananda Swami ISKCON Slovenia
25.34 MB · MP3
2021-07-25 BG 07-04 Slovenski Prevod - Gospod Krišna je Vse - Prahladananda Swami ISKCON Slovenia
25.34 MB · MP3
2021-07-25 SB 08-03-11 - Happy Ending - Adi Purusha Pr ISKCON Slovenia
18.41 MB · MP3
2021-07-25 SB 08-03-11 Slovenski Prevod - Srečen konec - Adi Purusha Pr ISKCON Slovenia
19.2 MB · MP3
2021-07-26 BG 10-28 - Remembering Krishna - Prahladananda Swami ISKCON Slovenia
6.88 MB · MP3
2021-07-26 BG 10-28 Slovenski Prevod - Spominjanje Krišne - Prahladananda Swami ISKCON Slovenia
7.14 MB · MP3
2021-07-26 SB 08-03-12 - Action is Superior to Inaction - Adi Purusha Pr ISKCON Slovenia
22.75 MB · MP3
2021-07-26 SB 08-03-12 Slovenski Prevod - Delovanje je višje od nedelovanja - Adi Purusha ISKCON Slovenia
23.54 MB · MP3
2021-07-27 SB 08-03-13 - We are not Alone - Prahladananda Swami ISKCON Slovenia
13.3 MB · MP3
2021-07-27 SB 08-03-13 Slovenski Prevod - Nismo sami - Prahladananda Swami ISKCON Slovenia
13.62 MB · MP3
2021-07-28 SB 08-03-14 - Our Desires are not our Desires - Prahladananda Swami ISKCON Slovenia
14.93 MB · MP3
2021-07-28 SB 08-03-14 - The Shadow of the Spiritual World - Prahladananda Swami ISKCON Slovenia
14.93 MB · MP3
2021-07-29 SB 08-03-15 - Krishna maintans Us - Prahladananda Swami ISKCON Slovenia
15.28 MB · MP3
2021-07-29 SB 08-03-15 - Nectarian Bhagavatam - Prahladananda Swami ISKCON Slovenia
15.28 MB · MP3
2021-07-30 SB 08-03-16 - Bhakti and Bhakti Only - Prahladananda Swami ISKCON Slovenia
10.31 MB · MP3
2021-07-30 SB 08-03-16 - Special Mercy from Within - Prahladananda Swami ISKCON Slovenia
10.31 MB · MP3
2021-07-31 SB 08-03-17 - Everyone is an Animals - Prahladananda Swami ISKCON Slovenia
15.92 MB · MP3
2021-07-31 SB 08-03-17 - Krishna is the Origin - Prahladananda Swami ISKCON Slovenia
15.92 MB · MP3
2021-08-01 SB 08-03-18 - The Highest Yogi - Prahladananda Swami ISKCON Slovenia
16.05 MB · MP3
2021-08-01 SB 08-03-18 Slovenski Prevod - Najboljši yogi - Prahladananda Swami ISKCON Slovenia
16.47 MB · MP3
2021-08-01 Various - Sunday Feast-Krishna moves from the village to the City - Adi Purusa Pr ISKCON Slovenia
27.65 MB · MP3
2021-08-01 Various Slovenski Prevod - Sunday Feast-Krišna se seli iz vasi v mesto - Adi Purusa Pr ISKCON Slovenia
28.07 MB · MP3
2021-08-02 BG 10-30 - Learn from Animals - Adi Purusha Pr ISKCON Slovenia
15.95 MB · MP3
2021-08-02 BG 10-30 Slovenski Prevod - Uči se od živali - Adi Purusha Pr ISKCON Slovenia
15.63 MB · MP3
2021-08-02 SB 08-03-19 - Decide What you Want - Prahladananda Swami ISKCON Slovenia
18.8 MB · MP3
2021-08-02 SB 08-03-19 Hrvatski Prevod - Odluči što želiš - Prahladananda Swami ISKCON Slovenia
19.02 MB · MP3
2021-08-03 BG 10-31 - Speech Purifies - Adi Purusha Pr ISKCON Slovenia
14.06 MB · MP3
2021-08-03 BG 10-31 Slovenski Prevod - Govor prečiščuje - Adi Purusha Pr ISKCON Slovenia
17.06 MB · MP3
2021-08-03 SB 08-03-20-21 - In Danger turn to Krishna - Prahladananda Swami ISKCON Slovenia
14.57 MB · MP3
2021-08-03 SB 08-03-20-21 Slovenski Prevod - V nevarnosti se obrni na Krišno - Prahladananda Swami ISKCON Slovenia
15.88 MB · MP3
2021-08-04 BG 10-32 - Krishna is attained by Devotional Service - Prahladananda Swami ISKCON Slovenia
15.01 MB · MP3
2021-08-04 BG 10-32 Slovenski Prevod - Krišno dosežemo z vdanim služenjem - Prahladananda Swami ISKCON Slovenia
15.53 MB · MP3
2021-08-04 SB 08-03-22 - To know the One Who is impossible to Know - Adi Purusha Pr ISKCON Slovenia
14.69 MB · MP3
2021-08-04 SB 08-03-22 Hrvatski Prevod - Spoznati Onog Koga je nemoguće spoznati - Adi Purusha Pr ISKCON Slovenia
19.35 MB · MP3
2021-08-05 SB 08-03-25 - Liberation of Elephant Gajendra - Prahladananda Swami ISKCON Slovenia
13.71 MB · MP3
2021-08-05 SB 08-03-25 Slovenski Prevod - Osvoboditev slona Gajendre - Prahladananda Swami ISKCON Slovenia
14.19 MB · MP3
2021-08-06 SB 08-03-26 - The Existence of God is Logical - Prahladananda Swami ISKCON Slovenia
14.75 MB · MP3
2021-08-06 SB 08-03-26 Slovenski Prevod - Obstoj Boga je logičen - Prahladananda Swami ISKCON Slovenia
14.85 MB · MP3
2021-08-07 SB 08-03-27 - Purifying our Hearts and Mind with the process of Bhakti Yoga - Prahladananda Swami ISKCON Slovenia
21.11 MB · MP3
2021-08-07 SB 08-03-27 Slovenski Prevod - Čiščenje srca in uma s procesom bhakti joge - Prahladananda Swami ISKCON Slovenia
22.13 MB · MP3
2021-08-08 SB 08-03-28 - Take Shelter with Krishna - Adi Purusha Pr ISKCON Slovenia
18.23 MB · MP3
2021-08-08 SB 08-03-28 Slovenski Prevod - Vzemi zatočišče pri Krišni - Adi Purusha Pr ISKCON Slovenia
17.92 MB · MP3
2021-08-08 Various - Sunday Feast-Comfortable Prison is still a Prison - Prahladananda Swami ISKCON Slovenia
24.49 MB · MP3
2021-08-08 Various Slovenski Prevod - Sunday Feast-Udoben zapor je še vedno zapor - Prahladananda Swami ISKCON Slovenia
24.69 MB · MP3
2021-08-09 BG 10-34 - Death Birth and Seven Goddesses - Adi Purusha Pr ISKCON Slovenia
17.41 MB · MP3
2021-08-09 BG 10-34 Slovenski Prevod - Smrt rojstvo in 7 boginj - Adi Purusha Pr ISKCON Slovenia
17.38 MB · MP3
2021-08-09 SB 08-03-29 - Sincerity is what Counts - Prahladananda Swami ISKCON Slovenia
16.23 MB · MP3
2021-08-09 SB 08-03-29 Slovenski Prevod - Iskrenost šteje - Prahladananda Swami ISKCON Slovenia
16.17 MB · MP3
2021-08-10 SB 08-03-30 - Taking Shelter with Krishna - Prahladananda Swami ISKCON Slovenia
18.47 MB · MP3
2021-08-10 SB 08-03-30 Slovenski Prevod - Vzeti zavetje pri Krišni - Prahladananda Swami ISKCON Slovenia
18.87 MB · MP3
2021-08-11 BG 10-35 - We have only two choices - Prahladananda Swami ISKCON Slovenia
14.07 MB · MP3
2021-08-11 BG 10-35 Slovenski Prevod - Imamo samo dve možnosti - Prahladananda Swami ISKCON Slovenia
14.78 MB · MP3
2021-08-11 SB 08-03-31 - Best of a Bad Bargain - Adi Purusha Pr ISKCON Slovenia
22.61 MB · MP3
2021-08-11 SB 08-03-31 Slovenski Prevod - Najbolje slaba kupčija - Adi Purusha Pr ISKCON Slovenia
22.55 MB · MP3
2021-08-12 BG 10-36 - Krishna's unusual qualities - Adi Purusha Pr ISKCON Slovenia
17.68 MB · MP3
2021-08-12 BG 10-36 Slovenski Prevod - Krišnove nenavadne lastnosti - Adi Purusha Pr ISKCON Slovenia
17.67 MB · MP3
2021-08-12 SB 08-03-32 - Suffering can bring us closer to Krishna - Prahladananda Swami ISKCON Slovenia
14.62 MB · MP3
2021-08-12 SB 08-03-32 Slovenski Prevod - Trpljenje nas lahko pripelje bližje Krišni - Prahladananda Swami ISKCON Slovenia
14.87 MB · MP3
2021-08-13 BG 10-37 - Our friend Krishna - Adi Purusha Pr ISKCON Slovenia
15.4 MB · MP3
2021-08-13 BG 10-37 Slovenski Prevod - Naš prijatelj Krišna - Adi Purusha Pr ISKCON Slovenia
15.91 MB · MP3
2021-08-13 SB 08-04-01 - Is a Curse actuality a Blessing - Prahladananda Swami ISKCON Slovenia
17.64 MB · MP3
2021-08-13 SB 08-04-01 Slovenski Prevod - Ali je prekletstvo blagoslov - Prahladananda Swami ISKCON Slovenia
16.87 MB · MP3
2021-08-14 SB 08-04-02 - Our faith in Krishna should get Stronger and Stronger - Prahladananda Swami ISKCON Slovenia
21.44 MB · MP3
2021-08-14 SB 08-04-02 Slovenski Prevod - Naša vera v Krišno mora postajati vse močnejša - Prahladananda Swami ISKCON Slovenia
22.97 MB · MP3
2021-08-15 SB 08-04-07 - Don't lose your Intelligence - Prahladananda Swami ISKCON Slovenia
16.88 MB · MP3
2021-08-15 SB 08-04-07 Slovenski Prevod - Ne izgubi svoje inteligence - Prahladananda Swami ISKCON Slovenia
17.09 MB · MP3
2021-08-15 Various - Sunday Feast-Marriage as an important Initiation - Adi Purusha Pr ISKCON Slovenia
22.84 MB · MP3
2021-08-15 Various Slovenski Prevod - Sunday Feast-Poroka kot pomembna iniciacija - Adi Purusha Pr ISKCON Slovenia
22.86 MB · MP3
2021-08-16 BG 10-38 - Vibhuti Yoga - Adi Purusha Pr ISKCON Slovenia
19.19 MB · MP3
2021-08-16 SB 08-04-13 - How to become eligible for Liberation - Prahladananda Swami ISKCON Slovenia
18.1 MB · MP3
2021-08-16 SB 08-04-13 - Kako postati vreden osvoboditve - Prahladananda Swami ISKCON Slovenia
18.37 MB · MP3
2021-08-17 BG 10-39 - Krishnas opulence is Unlimited - Adi Purusha Pr ISKCON Slovenia
13.83 MB · MP3
2021-08-17 BG 10-39 Slovenski Prevod - Obilje Krišne je neomejeno - Adi Purusha Pr ISKCON Slovenia
14.42 MB · MP3
2021-08-17 SB 08-04-14 - Gajendra story removes all bad fortune - Adi Purusha Pr ISKCON Slovenia
17.89 MB · MP3
2021-08-17 SB 08-04-14 Slovenski Prevod - Zgodba o Gajendri odstranjuje vso nesrečo - Adi Purusha Pr ISKCON Slovenia
17.38 MB · MP3
2021-08-18 SB 08-04-16 Slovenian - Proces osvoboditve od greha - Govinda Datta Pr ISKCON Slovenia
23.84 MB · MP3
2021-08-19 SB 08-05-06 - Spiritual Desires more Mercy - Adi Purusha Pr ISKCON Slovenia
21.85 MB · MP3
2021-08-19 SB 08-05-06 Slovenski Prevod - Duhovne želje več milosti - Adi Purusha ISKCON Slovenia
22.21 MB · MP3
2021-08-20 SB 08-05-07 - Be Kind - Adi Purusha Pr ISKCON Slovenia
19.98 MB · MP3
2021-08-21 SB 08-05-17-18 - In troubles turn to Krishna - Adi Purusha Pr ISKCON Slovenia
13.99 MB · MP3
2021-08-21 SB 08-05-17-18 Slovenski Prevod - V težavah se obrni h Krišni - Adi Purusha Pr ISKCON Slovenia
23.68 MB · MP3
2021-08-21 Various - Festival of Bhakti Inspirations - Adi Purusha Pr ISKCON Slovenia
27.03 MB · MP3
2021-08-22 Various - Sunday Feast-Appearance Day of Balarama - Adi Purusha Pr ISKCON Slovenia
22.13 MB · MP3
2021-08-22 Various - Sunday Feast-Pojavitev Balarama - Adi Purusha Pr ISKCON Slovenia
26.93 MB · MP3
2021-08-22 Various Slovenian - Najmilostlivejši gopod Balaram - Kishore Pr ISKCON Slovenia
35.42 MB · MP3
2021-08-24 BG 10-40 - There is only one rule and regulatio - Prahladananda Swami ISKCON Slovenia
11.09 MB · MP3
2021-08-24 BG 10-40 Slovenski Prevod - Obstaja samo eno pravilo in navodilo - Prahladananda Swami ISKCON Slovenia
11.07 MB · MP3
2021-08-24 SB 08-05-21 - Take Shelter and accept Krishna's plan - Adi Purusha Pr ISKCON Slovenia
20.73 MB · MP3
2021-08-24 SB 08-05-21 Slovenski Prevod - Vzeti zavetje in sprejeti Krišnin plan - Adi Purusha Pr ISKCON Slovenia
22.12 MB · MP3
2021-08-24 SB 08-05-22 Slovenski Prevod - Prava družba - Prahladananda Swami ISKCON Slovenia
23.23 MB · MP3
2021-08-25 BG 10-41 - No clear direction no favourable wind - Adi Purusha Pr ISKCON Slovenia
21.57 MB · MP3
2021-08-25 BG 10-41 Slovenski Prevod - Če nimamo jasnega cilja ne bomo imeli prave podpore - Adi Purusha Pr ISKCON Slovenia
22.16 MB · MP3
2021-08-25 SB 08-05-22 Slovenski Prevod - Naučite se ugajati Krišni - Prahladananda Swami ISKCON Slovenia
21.78 MB · MP3
2021-08-26 SB 08-05-23 - Let's come to the Satva Guna - Prahladananda Swami ISKCON Slovenia
20.4 MB · MP3
2021-08-26 SB 08-05-23 Slovenski prevod - Dvignimo se na guno vrline - Prahladananda Swami ISKCON Slovenia
7.86 MB · MP3
2021-08-27 SB 08-05-24 - Inner and Outer Enemies - Candramauli Swami ISKCON Slovenia
20.77 MB · MP3
2021-08-27 SB 08-05-24 Slovenski Prevod - Notranji in zunanji sovražniki - Candramauli Swami ISKCON Slovenia
21.13 MB · MP3
2021-08-28 Festivals - Janmashtami - Kadamba Kanana Swami ISKCON Slovenia
9.66 MB · MP3
2021-08-28 SB 08-05-25 - How to Progress by give up the Anxiety - Prahladananda Swami ISKCON Slovenia
20.21 MB · MP3
2021-08-29 Festivals - Janmashtami - Kadamba Kanana Swami ISKCON Slovenia
20.15 MB · MP3
2021-08-30 Festivals - Initiations - Kadamba Kanana Swami ISKCON Slovenia
19.71 MB · MP3